Werkbegeleider samen opleiden in vo en mbo

Ontwikkelingsgericht coachen voor werkbegeleiders in opleidingsscholen

Factsheet

Bent u een enthousiaste leraar en brengt u uw enthousiasme en expertise graag over op docenten in opleiding bij u op school? Overweeg dan om werkbegeleider te worden van studenten bij Instituut Archimedes of coach van startende collega's. Instituut Archimedes leidt tweedegraads docenten op voor veertien vakken. De studenten leren veel van het vak in de praktijk bij u op school. Goede en bij de opleiding passende coaching is van groot belang voor het leereffect. Naast de student plukt ook de school hiervan de vruchten. Met een effectieve coachende begeleiding is de school een uitdagende opleidingsplaats voor de docent in opleiding, waar hij aan alle voorkomende werkzaamheden en de ontwikkeling van de school bijdraagt.

Dit traject wordt incompany aangeboden aan een school of scholengroep. Daarnaast is er een open-inschrijfgroep, waaraan individuele werkbegeleiders deel kunnen nemen. De open-inschrijfgroep gaat alleen van start als er minimaal 12 aanmelidingen zijn.

Data:

Voor incompany-trajecten: op afspraak.

Nieuwe groep open inschrijving start januari 2019. De definitieve data volgen.

Prijsinformatie:

Incompany: op basis van een offerte. Open inschrijfgroep: €550

Locatie: Incompany, Padualaan 97 Utrecht
Omvang:

Na het volgen van deze cursus krijgt u een certificaat met vermelding van de studielast (30 studiebelastingsuren).

Toelatingseisen:

De post-bachelorcursus Werkbegeleider samen opleiden in vo en mbo is bedoeld voor startende en ervaren werkbegeleiders in het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. U dient over minimaal over een hbo-opleiding te beschikken en werkzaam te zijn als werkbegeleider/coach van studenten.

Centrum Archimedes

Telefoon: 088 - 481 73 13 (voor vragen die geen betrekking hebben op contractonderwijs kunt u contact opnemen met 088 - 481 79 99).
E-mail: ca@hu.nl
Website: onderwijsenopvoeding.hu.nl

Padualaan 97

Padualaan 97
3584 CH Utrecht


Exterieur Padualaan 97

Locatie-informatie