Stagebegeleiding Logopedie

Factsheet

Veel logopedisten begeleiden stagiaires. Het doel van stage lopen is om de student te laten leren van de dagelijkse beroepspraktijk. Wat op de opleiding geleerd is, wordt geoefend en toegepast in de praktijk en nieuwe praktische vaardigheden worden in de beroepspraktijk verworven. Het begeleiden van een student in dit proces is een uitdaging. In deze cursus wordt de logopedist als stagebegeleider voorbereid op deze uitdaging door:

• de stageprocedures zoals die gelden op Hogeschool Utrecht te bespreken

• casuïstiek te bespreken en zelf casuïstiek in te brengen

• handvatten te bieden om de dagelijkse begeleiding te vergemakkelijken en efficiënt vorm te geven.

Data:

2018
A: 11 september 2018
B: 14 februari 2019

Kosten: € 0 (vrij van btw)
Prijsinformatie:

Deze cursus wordt gratis aangeboden.

Aanmelden kan vanaf half mei.

Locatie: Heidelberglaan 7 Utrecht
Omvang:

Na het volgen van deze cursus krijgt u een certificaat met vermelding van de studielast 15 uur (7 contacturen, 4 zelfstudie-uren en 4 uur voor de verwerkingsopdracht).

Toelatingseisen: De cursus is bedoeld voor logopedisten die studenten begeleiden of dit willen gaan doen.
Groepsgrootte: Aan de cursus kunnen maximaal 30 personen deelnemen.
Accreditatie: Deze cursus is geaccrediteerd voor 10 punten.

Centrum voor Paramedische Studies

Heidelberglaan 7

Heidelberglaan 7
3584 CS Utrecht

Heidelberglaan 7

Locatie-informatie

Opleidingsoverzicht

Bekijk het totale overzicht aan
paramedische opleidingen
voor professionals

Bekijk het overzicht