Social Work

Factsheet

Studenten die voor de deeltijdopleiding Social Work aan de Hogeschool Utrecht kiezen, zijn vaak al actief binnen het sociale domein en geïnteresseerd in mensen en wat hen beweegt. Zij hebben bijvoorbeeld met de volgende situaties te maken:

  • Pierre is 14 en spijbelt veel. Hij heeft een eigen vlog met veel volgers en is daar het merendeel van de dag mee bezig. Zijn ouders weten niet goed wat ze met hem aan moeten.
  • Ahmed woont zelfstandig en heeft begeleiding vanuit een ggz-instelling. Hij dreigt ontslagen te worden bij de sociale werkvoorziening en weet niet hoe hij aan ander werk kan komen. Zijn netwerk wordt ingeschakeld om met hem mee te denken.
  • In de wijk Overvecht hebben de mensen de handen ineen geslagen om mensen met een taalachterstand te begeleiden bij het leren van de Nederlandse taal. Zij willen hier graag ondersteuning bij van een sociaal makelaar.

Bekijk het portret van deeltijdstudent Huub, woonbegeleider bij Altrecht.

Social Work in de praktijk

Het werkveld van Social Work heeft de laatste jaren veel veranderingen doorgemaakt en blijft complex en uitdagend. Het werk vraagt daarom om een innovatieve, proactieve en bescheiden professional die burgers in staat stelt zoveel mogelijk de regie over hun eigen leven te nemen.

De Sociaal Werker

De Sociaal Werker zet zich in om mensen hun kansen en vaardigheden te laten vergroten en daarbij hun netwerk in te zetten. Hij/zij speelt in op zingeving, ontspanning, ontmoeting en het opdoen van nieuwe leerervaringen.

Flexibel onderwijs

Uw eigen leertempo van uw deeltijdstudie bepalen? Een toets maken zonder dat u colleges heeft gevolgd? Flexibel onderwijs betekent dat u uw eigen leertempo en –traject kunt bepalen. Kortom u heeft regie over uw eigen studie, waardoor deze zo optimaal mogelijk aansluit op uw werk- en privéleven. Bent u benieuwd hoe dit precies werkt? Maak kennis met flexibel onderwijs. Per september 2017 start de deeltijdopleiding Social Work met het aanbieden van flexibel onderwijs. Voor studenten die starten per september 2017 betekent dit dat het volgen van flexibel onderwijs mogelijk is in de propedeusefase. Per 1 februari is de volgende fase gereed om flexibel te volgen.

Data:

De deeltijdopleiding Social Work heeft twee instroommomenten per jaar: 1 september en 1 februari. Kijk voor de aanmelddeadline bij Praktische Zaken.


De vaste lesdag is op vrijdag van 09.00-17.00 uur.

Kosten: € 1800 (vrij van btw)
Prijsinformatie:

De hoogte van het collegegeld is op jaarbasis en afhankelijk van verschillende factoren zoals opleidingsvorm (voltijd, deeltijd, duaal), nationaliteit en een eerder behaalde graad. Aan de hand van de collegegeldmeter bereken je welk collegegeldtarief voor jou van toepassing is.

Locatie: Padualaan 101 Utrecht
Omvang:

De opleiding Social Work heeft een omvang van 240 ECTS credits.

Toelatingseisen:

Diploma havo, vwo en mbo (niveau 4). Lees meer over de toelatingseisen.

Studie in cijfers:

Lees meer over Studie in Cijfers op www.studieincijfers.hu.nl.

Proefstuderen

Nader kennismaken met de opleiding? Meld je dan aan voor proefstuderen op 7 december 2017, 24 mei of 22 juni 2018 van 15.00 - 18.00 uur.

Aanmelden

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht
Whatsapp: 06 - 34101698

Persoonlijk advies

Afspraak-maken

Wilt u meer informatie over deze opleiding? Neem voor een persoonlijk studieadvies contact op met Nici van ’t End (docent en coördinator propedeuse) via Deeltijd SocialWork deeltijdsocialwork@hu.nl , of Mirjam Gademan (docent, trainer en onderzoeker) via Deeltijd SocialWork deeltijdsocialwork@hu.nl.

Maak kennis met Kim

Maak kennis met Kim, studente en begeleider in de zorg voor verstandelijk gehandicapten.