Schoolopleider samen opleiden in vo en mbo

Speciaal voor (startende) schoolopleiders in opleidingsscholen

Factsheet

De schoolopleider op een opleidingsschool is verantwoordelijk voor aansturing van de werkplekbegeleider die de Leraren in Opleiding (studenten van de lerarenopleiding) begeleidt. Soms begeleidt de schoolopleider ook docenten binnen de school. Als schoolopleider onderhoudt u intensief contact met de interne begeleider van Instituut Archimedes en de directie van uw eigen school. Centrum Archimedes biedt schoolopleiders een speciaal opleidingstraject aan. Hierbij staat de praktijk van de schoolopleider centraal.

Data:

Groep 1 (vol)

2018: 10 september, 30 oktober en 21 november.
2019: 10 januari, 8 maart en 15 april.


Certificeringsbijeenkomst in juni, datum nader te bepalen.


Groep 2 (inschrijving nog mogelijk)

2018: 29 oktober en 20 november 2018.
2019: 9 januari, 7 maart, 12 april en 13 mei.


Tevens wordt er nog een datum vastgesteld voor eind juni begin/juli 2019 waarop de certificering plaats zal vinden.

Kosten: € 1875 (vrij van btw)
Locatie: Incompany, Padualaan 97 Utrecht
Omvang:

Na het volgen van deze cursus krijgt u een certificaat met vermelding van de studielast (84 studiebelastingsuren).

Toelatingseisen:
  • lesbevoegdheid (minimaal tweedegraads of PDG)
  • in de rol van schoolopleider werkzaam zijn of gaan werken

Centrum Archimedes

Telefoon: 088 - 481 73 13 (voor vragen die geen betrekking hebben op contractonderwijs kunt u contact opnemen met 088 - 481 79 99).
E-mail: ca@hu.nl
Website: onderwijsenopvoeding.hu.nl

Padualaan 97

Padualaan 97
3584 CH Utrecht


Exterieur Padualaan 97

Locatie-informatie