Pedagogiek (Amersfoort)

Factsheet

Kinderen en jongeren groeien op in een complexe samenleving, waarbij opvoedmilieus in elkaar grijpen en elkaar overlappen. Zij komen hierbij soms voor ingewikkelde uitdagingen te staan die vragen om de hulp van professionele opvoeders. In de omgevingen van kinderen, zoals het gezin, educatieve instellingen, sportclubs, zorginstellingen en kinderopvang, groeit de vraag naar breed opgeleide hbo-pedagogen die in staat zijn om binnen de bestaande systemen te werken met alle betrokkenen.

In de opleiding word je vanuit een ecologische visie opgeleid tot een onderzoekende hbo-professional. Je bent in staat om op basis van brede kennis en ervaringen verbindingen te leggen tussen de verschillende systemen, waarbij de eigen kracht en het denken in mogelijkheden van alle betrokkenen versterkt kunnen worden. Je bent nieuwsgierig en verantwoordelijk en bent bereid te reflecteren op je houding en deze te veranderen.

Na je studie mag je de titel Bachelor of Social Work voeren en kan je bijvoorbeeld aan de slag als hbo-pedagoog in de jeugdzorg, jeugd(detentie)instellingen, opvoedpoli’s, (speciaal) basis- of voorgezet onderwijs, kinderopvang en buurtteams of sociale wijkteams.

Flexibel onderwijs. Bepaal je eigen leerroute

Flexibel onderwijs betekent dat je jouw eigen leertempo en –traject kunt bepalen. Kortom je hebt regie over je eigen studie, waardoor deze zo optimaal mogelijk aansluit op jouw werk- en privéleven. Ben je benieuwd hoe dit precies werkt? Maak kennis met flexibel onderwijs!

  • Verzilver je ervaring. Als je veel werkervaring hebt, kunt je direct een toets maken.
  • Leer van elkaar. Door samen te werken met medestudenten wissel je kennis en ervaring uit en oefen je coachende en leidinggevende vaardigheden. En breid je je netwerk uit.
  • Bepaal zelf hoe snel je studeert. Benut een rustige periode op je werk met het uitwerken van een extra opleidingsdomein of het onderzoeken van extra thema's. Of doe een stapje terug in een piekperiode.
  • Bepaal zelf wanneer je een toets maakt. Er zijn meerdere toetsmomenten per jaar.
  • Kies zelf de volgorde van je studie. Je bepaalt zelf wanneer je een module volgt, om je er nú op je werk* mee te maken hebt
  • Werk in een digitale leeromgeving. We combineren groepsonderwijs, persoonlijke begeleiding en leren van en met medestudenten met een digitale leer-en samenwerkingsomgeving.

* Werk is geen ingangseis voor de flexibele deeltijdopleiding Pedagogiek. Lees meer over het hebben van een praktijkplek bij de toelatingseisen.

Past deze opleiding bij jou? En waarom deze studie volgen bij de HU? Lees meer hierover bij De opleiding. Benieuwd naar het beroepsperspectief en de mogelijkheid door te studeren? Kijk dan bij Na deze opleiding.

Data:

De deeltijdopleiding Pedagogiek heeft vier instroommomenten per jaar: 1 september, 1 november, 1 februari en 1 april. Kijk voor de aanmelddeadline bij Praktische Zaken.

 

De opleiding duurt gewoonlijk 4 jaar. Je volgt één dag per week lessen op de hogeschool: in principe elke woensdag waarbij er geroosterd wordt tussen 10.00 uur en 22.00 uur en incidenteel op andere dagen en tijden. De studielast is 20 uur per week, waarvan 12 uur per week zelfstudie. Daarnaast is het aan te raden dat u 20 uur per week in een pedagogische setting actief bent met (vrijwilligers)werk of stage. Het werk is geen formele instroomeis voor de opleiding.

Kosten: € 1800 (vrij van btw)
Prijsinformatie:

De hoogte van het collegegeld is op jaarbasis en afhankelijk van verschillende factoren zoals opleidingsvorm (voltijd, deeltijd, duaal), nationaliteit en een eerder behaalde graad. Aan de hand van de collegegeldmeter berekent u welk collegegeldtarief voor u van toepassing is.

Houdt u daarnaast rekening met € 475 aan overige kosten (literatuur, excursies).

U bent al leraar en wilt een bachelor- of masteropleiding gaan volgen? Dan kunt u wellicht een lerarenbeurs aanvragen. U kunt deze beurs aanvragen via de site van DUO. Ook leest u hier alles over de voorwaarden, bedragen, uitzonderingen, et cetera.

Locatie: De Nieuwe Poort 21 Amersfoort
Omvang:

De totale opleiding heeft een omvang van 240 ECTS credits. 1 ECTS credit staat gelijk aan een studielast van 28 uur.

Toelatingseisen:

Een havo- of vwo-diploma of mbo (niveau 4). Lees meer over de toelatingseisen.

Vraag de lerarenbeurs aan

Bent u al leraar en wilt u een opleiding gaan volgen? Dan kunt u een lerarenbeurs aanvragen. De lerarenbeurs vergoedt een groot deel van de kosten voor uw opleiding.

Klein meisje steekt haar vinger op in de klas

Lees meer

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht
Whatsapp: 06 - 34101698

De Nieuwe Poort 21

De Nieuwe Poort 21
3812 PA Amersfoort

Locatie-informatie