Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (pabo) (Utrecht)

Toelatingseisen

Voor de vierjarige deeltijdopleiding dient u te beschikken over een vwo-diploma of een hbo- of wo-bachelordiploma. Met een havo-diploma of mbo-diploma niveau 4 gelden extra kenniseisen. U moet voldoende kennis hebben over de vakgebieden aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek. Daarnaast dient u in het eerste jaar de landelijke CITO-rekentoets te maken. Hiermee toont u aan dat uw rekenvaardigheden op niveau zijn.

De flexibele deeltijdopleiding van ITT/HUpabo is toelaatbaar voor studenten met een afgeronde hbo- of wo-bacheloropleiding.

Havo

U kunt op twee manieren aantonen dat u voldoende weet over de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek:

  • Als u eindexamen heeft gedaan in aardrijkskunde en geschiedenis voldoet u aan de toelatingseisen voor die vakken. U voldoet aan de eisen voor natuur en techniek wanneer u eindexamen heeft gedaan in natuurkunde, biologie of NLT (Natuur, leven en technologie).
  • Heeft u geen eindexamen gedaan in deze vakken? Dan kunt u een toelatingstoets maken en aantonen dat uw kennis op niveau is. De toelatingstoetsen zijn op het niveau van havo 3/vmbo 4. Met de juiste voorbereiding kunt u deze dus halen.

Mbo

Om toegelaten te worden tot de pabo moet u toelatingstoetsen maken voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.

Buitenlands diploma

Hebt u een gelijkwaardig buitenlands diploma? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden worden toegelaten. Neem hiervoor contact op met het Studenten Informatie Punt (STIP) (088 - 481 99 99).

Toelatingstoetsen

Voor studenten die instromen in september 2017 zijn er toelatingstoetsen in vijf perioden. U mag de toetsen spreiden over verschillende perioden. U hebt recht op een herkansing voor één toets en deze mag u in periode 2, 3, 4 of 5 inplannen. Wanneer u in periode 5 voor het eerst een toets maakt, dan heeft u geen herkansingsmogelijkheid meer voor de start van het studiejaar. U kunt dan niet starten met de opleiding.

Voorbereiding

Als u zich wilt voorbereiden op de toelatingstoetsen is er hulp beschikbaar via www.goedvoorbereidnaardepabo.nl. Deze hulp bestaat onder andere uit zelfstudiematerialen. Met deze hulpmiddelen en uw eigen inzet moet u de toetsen kunnen halen.

Overzicht data van toetsafname op HUpabo Utrecht en Amersfoort:

Toetsperiode 1
Toetsperiode 2
Toetsperiode 3
Toetsperiode 4
Toetsperiode 5
Maandag 8 tot en met vrijdag 12 januari 2018 Maandag 9 tot en met zaterdag 14 april 2018 Maandag 4 tot en met vrijdag 9 juni 2018 Maandag 9 tot en met zaterdag 14 juli 2018 Maandag 13 tot en met woensdag 15 augustus 2018

Toetsperiode 1: alleen in Utrecht (Padualaan 97).
Toetsperiode 2 t/m 5: in Utrecht (Padualaan 97) en Amersfoort (De Nieuwe Poort 21)

Nadat u zich via Studielink heeft ingeschreven voor de HUpabo, ontvangt u een e-mail van HUpabo met daarin alle informatie over het inschrijven voor de toelatingstoetsen, waaronder de richtlijnen en een link voor de directe toegang tot het inschrijfsysteem van Cito. Via dit systeem maakt u een keuze voor de datum, tijdstip en locatie van de toelatingstoetsen die u moet maken.

Zomercursus rekenen

In het eerste jaar moet u de landelijke CITO-rekentoets maken. Om u hier goed op voor te bereiden kunt u deelnemen aan de vierdaagse zomercursus rekenen. Deze cursus kost € 75,- en is alleen toegankelijk voor studenten aan de HU. Lees meer over de zomercursus rekenen.

Toelatingsonderzoek 21+

Bent u 21 jaar of ouder? Dan mag u deze opleiding ook volgen als u niet voldoet aan de toelatingseisen. U moet dan wel eerst het toelatingsonderzoek 21+ halen. Na het inschrijven voor een opleiding via Studielink kunt u zich opgeven voor het onderzoek.

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht
Whatsapp: 06 - 34101698