Ontwikkelingsgericht onderzoek bij zuigelingen met de AIMS (OZA) (GODIVA)

Factsheet

Iedere kinderfysiotherapeut heeft geleerd de AIMS (Alberta Infant Motor Scale) toe te passen in een ontwikkelingsgericht onderzoek. Maar gebruikt u dit observatie-instrument voor de motoriek van zuigelingen nog volgens het protocol, of sluipen er eigen werkwijzen in? Heeft u twijfels over sommige items? Wat is de rol van kwaliteit van bewegen? Vindt u het uitdagend om met collega’s te discussiëren over de interpretatie, of wilt u juist wat extra ervaring opdoen met het instrument? En bent u benieuwd naar de nieuwe e-health toepassingen in deze blended learning-cursus voor professionals? Dan is deze nieuwe cursus interessant voor u.

Hogeschool Utrecht (HU) ontwikkelt binnen het onderzoeksproject GODIVA nieuwe e-health toepassingen van de AIMS. De bevindingen uit de studie zijn verwerkt in deze cursus.

Data:

Contactdagen: drie vrijdagen van 9.30 tot 16.30 uur
Data najaar: november 2018: vrijdag 23 november, 14 december 2018 en 25 januari 2019

Kosten: € 625 (vrij van btw)
Locatie: Heidelberglaan 7 Utrecht
Omvang:

70 studiebelastingsuren

Toelatingseisen:

Deze cursus is met name bedoeld voor kinderfysiotherapeuten met werkervaring met zuigelingen die een risico lopen op ontwikkelingsproblemen.

Centrum voor Bewegingsstudies

Heidelberglaan 7

Heidelberglaan 7
3584 CS Utrecht

Heidelberglaan 7

Locatie-informatie