Montessori Basisbekwaam

Voor het diploma basisbekwaam, afgegeven door de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV)

Factsheet

In de nieuwe opleiding wordt het “oude” montessoridiploma vervangen door een basisbekwaam- en een vakbekwaam montessoridiploma. Om als school het predicaat "montessorischool” volgens de richtlijnen van de NMV te mogen dragen  moeten alle leraren van de school met een vaste benoeming een door de NMV erkend montessoridiploma hebben, dan wel daarvoor lerende zijn. Met ingang van september 2018 zullen wij aan de montessori-opleiding Hogeschool Utrecht niet alleen opleiden tot het NMV-diploma montessori basis-bekwaam, maar ook tot het NMV- diploma montessori-vakbewaam.

Wilt u zich ontwikkelen tot een basisbekwame montessorileerkracht in het primair onderwijs? In deze opleiding werkt u aan de hand van de drie montessoribekwaamheden: pedagogisch, vakinhoudelijk en vakdidactisch aan de kennis en vaardigheden die u daarvoor nodig hebt. In 19 bijeenkomsten werkt u toe naar certificering door de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV).

De opleiding is zo opgebouwd dat elke bijeenkomst aspecten bevat die interessant zijn voor zowel onder-, midden- als bovenbouw. Een ervaren collega coacht u op de werkvloer waardoor u het geleerde optimaal in de praktijk kunt brengen.

Deze opleiding gaat vooraf aan: Montessori Vakbekwaam. Beide opleidingen leiden samen tot erkenning door de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV).

 

Diploma:

Indien u slaagt voor de toets van de NMV ontvangt u van het NMV het diploma Montessori basisbekwaam.

Data:

Het opleidingstraject start september 2018. Er worden 19 bijeenkomsten georganiseerd op woensdagen van 16.00 – 18.30 uur voor de opleiding basisbekwaam.

 

Les 1: 5-9-2018
Les 2: 19-9-2018
Les 3: 3-10-2018
Les 4: 31-10-2018
Les 5: 14-11-2018           
Les 6: 28-11-2018           
Les 7: 12-12-2018          
Les 8: 9-1-2019
Les 9: 23-1-2019
Les 10: 6-2-2019
Les 11: 13-2-2019
Les 12: 6-3-2019
Les 13: 20-3-2019
Les 14: 3-4-2019
Les 15: 17-4-2019
Les 16: 8-5-2019
Les 17: 22-5-2019
Les 18: 5-6-2019
Les 19: 19-6-2019
Examen: 24-6-2019        
Examen: 1-7-2019

 

Tijdens het collegejaar kan er in overleg met cursisten een wijziging optreden. 

Prijsinformatie:

Montessoriopleiding Hogeschool Utrecht kent verschillende pakketten, afhankelijk van de keuze voor een coach die nabij is of een coach op afstand:

Kosten vakbekwaam jaar 1 exclusief boeken:

Pakket 1: Basisbekwaam korting pakket (coach op afstand) 
€ 1.950 

  • 2 semesters montessori –opleiding 
  • 5x klassenbezoek, 5x nabespreken en
  • Portfoliobegeleiding en
  • Examencontributie

(Versie coach is aanspreekpunt, neemt geen deel aan driehoeksgesprekken, neemt geen klassenbezoeken af maar is wel aanwezig bij montessori-examen.)

Pakket 2: Basisbekwaam (coach nabij)
€ 1.725

  • 2 semesters montessori –opleiding
  • 3x klassenbezoek, 3x nabespreken en
  • Portfoliobegeleiding en
  • Examencontributie

(Versie coach is aanspreekpunt, neemt deel aan driehoeksgesprekken, neemt 2 klassenbezoeken af en is aanwezig bij montessori-examen: coach is vrij geroosterd.)

Locatie: Padualaan 97 Utrecht
Omvang:

10 ECTS credits (280 studiebelastingsuren), waarvan 45 contacttijd voor bijeenkomsten en toetsing.

 

Toelatingseisen:

Bevoegdheid Leraar Basisonderwijs.

Een NMV-gecertificeerde coach op school (meer informatie onder opleidingsinhoud [link toevoegen])

Informatie op maat:

Als u wilt overleggen met één van de opleiders kunt u contact opnemen met:
drs. Anastasia Dingarten 
Coördinator montessoriopleiding
e-mail: anastasia.dingarten@hu.nl 
Mobiel: 06 - 23892317 

Nienke Merkx MSc 
E-mail: nienke.merkx@hu.nl  
Mobiel: 06 - 23044884 

Ruth Bekker MEd 
e-mail: ruth.bekker@hu.nl  
Mobiel: 06 - 30205903

 

Open dag:

Tijdens de open avond maken wij graag kennis met u. In een persoonlijk gesprek beantwoorden we al uw vragen en kijken we samen welk traject het beste bij u past. Lees meer over de open avond.

 

Met het aanmeldingsformulier schrijft u zich in voor Montessori Basis Bekwaam. In het opmerkingenveld van het inschrijfformulier moet u aangeven voor welk pakket u zich inschrijft: pakket 1 of pakket 2.

Centrum Theo Thijssen

Padualaan 97

Padualaan 97
3584 CH Utrecht


Exterieur Padualaan 97

Locatie-informatie