Leraar Nederlands tweedegraads

Factsheet

Een docent Nederlands leert de leerlingen goed lezen, schrijven, spreken en luisteren. Wie de leerlingen daarin wil begeleiden, zal zelf de taal goed moeten kunnen gebruiken. Tijdens de lerarenopleiding besteden we hieraan veel aandacht.

De lerarenopleiding van Instituut Archimedes leidt studenten op tot tweedegraads docent. Met een tweedegraads bevoegdheid kunt u lesgeven aan de onderbouwklassen van havo en vwo, aan scholen voor het vmbo en aan scholen voor het mbo en volwasseneneducatie (bve).

Er zijn verschillende wegen die kunnen leiden naar een (extra) bevoegdheid om les te mogen geven in het vo en/of mbo. Hogeschool Utrecht biedt professionals met eerder behaalde resultaten in het hbo of wo een aantal routes aan om te versnellen. Ook bestaat de mogelijkheid om een dubbele bevoegdheid te halen. Kijk voor een overzicht van de opties op de pagina Versneld studeren.

Afstudeerrichtingen

Tijdens de studie maakt u een keuze voor een van de twee afstudeerrichtingen: het beroepsonderwijs (bo) of het algemeen vormend onderwijs (avo). Kiest u voor het beroepsonderwijs, dan kunt u lesgeven in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en in het volwassenenonderwijs (bve). Kiest u voor het algemeen vormend onderwijs, dan kunt u lesgeven in de onderbouw van de havo en het vwo. 

Beroepsperspectief

Afhankelijk van de afstudeerrichting die u heeft gekozen, kunt u met een tweedegraads bevoegdheid leraar Nederlands lesgeven in de onderbouw van de havo en het vwo of in het vmbo, mbo en volwassenenonderwijs (bve). U bent bevoegd voor beide richtingen. Wilt u werken in een richting waarin u niet bent gespecialiseerd dan bestaat de mogelijkheid dat u moet bijscholen.

Veel studenten maken al tijdens hun studie de overstap naar een betaalde baan als leraar Nederlands. Het perspectief op het vinden van een passende baan is goed.

Weten of deze opleiding bij u past? Of benieuwd naar het beroepsperspectief en doorstudeermogelijkheden?

Data:

De deeltijdopleiding Leraar Nederlands tweedegraad heeft vier instroommomenten per jaar: 1 september, 1 november, 1 februari en 1 april. Kijk voor de aanmelddeadline bij Praktische Zaken.


De opleiding duurt vier jaar. U volgt één dag per week lessen op de hogeschool: op de donderdag. Een lesdag begint om 11 uur en eindigt om 20 uur, al zullen er lesperiodes zijn waarin u later begint of eerder klaar bent. De studielast is zo’n 9 uur per week voor de colleges en daarnaast zo’n twintig uur zelfstudie per week, los van de tijd die bij de stages wordt doorgebracht.

Kosten: € 1800 (vrij van btw)
Prijsinformatie:

Let op: dit is het minimale collegegeldtarief dat u betaalt. De hoogte van het collegegeld is op jaarbasis en afhankelijk van verschillende factoren zoals opleidingsvorm (voltijd, deeltijd, duaal), nationaliteit en een eerder behaalde graad. Aan de hand van de collegegeldmeter berekent u welk collegegeldtarief voor u van toepassing is.

 

Daarnaast moet u rekening houden met ongeveer € 150 tot € 500 per jaar aan overige kosten, bijvoorbeeld voor boeken en andere leermiddelen.
 
U bent al leraar en wilt een bachelor- of masteropleiding gaan volgen? Dan kunt u wellicht een lerarenbeurs aanvragen. U kunt deze beurs aanvragen via de site van DUO. Ook leest u hier alles over de voorwaarden, bedragen en uitzonderingen.
 
Komt u niet in aanmerking voor de lerarenbeurs? Dan kunt u mogelijk een tegemoetkoming leraren aanvragen.

Locatie: Padualaan 97 Utrecht
Omvang:

De totale opleiding heeft een omvang van 240 ECTS credits. 1 ECTS credit staat gelijk aan een studielast van 28 uur.

Toelatingseisen:

Havo-, vwo-, of mbo-diploma (niveau 4). Lees meer over de toelatingseisen.

Wat vindt Menno ervan?

Menno Streefkerk
Ik vind de stage erg leuk. Je kunt dingen die je geleerd hebt meteen in praktijk brengen. Je ziet direct of iets werkt. 
Menno Streefkerk 

Een master volgen?

Lessituatie Deze opleiding als master

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht
Whatsapp: 06 - 34101698

Padualaan 97

Padualaan 97
3584 CH Utrecht


Exterieur Padualaan 97

Locatie-informatie