Leraar Engels tweedegraads

Factsheet

Luisteren, lezen, spreken en schrijven in het Engels op hoog niveau, daar draait het om bij de lerarenopleiding Engels. De nadruk ligt op communicatie: het zo nauwkeurig mogelijk overbrengen van je boodschap. Grammatica, uitspraak en vocabulaire (woordenschat) spelen hierbij een grote rol. Alles wat u doet, heeft een dubbele bodem: terwijl u zelf over de Engelse taal, literatuur en samenleving leert, leert u deze taal aan andere mensen te onderwijzen.

De lerarenopleiding van Instituut Archimedes leidt studenten op tot tweedegraads docent. Met een tweedegraadsbevoegdheid kunt u lesgeven aan de onderbouwklassen van havo en vwo, aan scholen voor het vmbo en aan scholen voor het mbo en volwasseneneducatie (bve).

Er zijn verschillende wegen die kunnen leiden naar een (extra) bevoegdheid om les te mogen geven in het vo en/of mbo. Hogeschool Utrecht biedt professionals met eerder behaalde resultaten in het hbo of wo een aantal routes aan om te versnellen. Ook bestaat de mogelijkheid om een dubbele bevoegdheid te halen. Kijk voor een overzicht van de opties op de pagina Versneld studeren.

Afstudeerrichtingen

Tijdens de studie maakt u een keuze voor een van de twee afstudeerrichtingen: het beroepsonderwijs (bo) of het algemeen vormend onderwijs (avo). Kiest u voor het beroepsonderwijs, dan kunt u lesgeven in het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en in het volwassenenonderwijs (bve). Kiest u voor het algemeen vormend onderwijs, dan kunt u lesgeven in de onderbouw van de havo en het vwo.  

Beroepsperspectief

Afhankelijk van de afstudeerrichting die u heeft gekozen, kunt u met een tweedegraadsbevoegdheid leraar Engels lesgeven in de onderbouw van de havo en het vwo of in het vmbo, mbo en volwassenenonderwijs (bve). U bent bevoegd voor beide richtingen. Wilt u werken in een richting waarin u niet bent gespecialiseerd dan bestaat de mogelijkheid dat u moet bijscholen. 

Benieuwd naar het beroepsperspectief en doorstudeermogelijkheden?

Data:

De deeltijdopleiding Leraar Engels tweedegraad heeft vier instroommomenten per jaar: 1 september, 1 november, 1 februari en 1 april. Kijk voor de aanmelddeadline bij Praktische Zaken.

De opleiding duurt vier jaar. U volgt één dag per week lessen op de hogeschool: op donderdag van 11.00 tot 20.00 uur. De studielast is 28 uur per week, waarvan 20 uur per week zelfstudie.

Kosten: € 1800 (vrij van btw)
Prijsinformatie:

Let op: dit is het minimale collegegeldtarief dat u betaalt. De hoogte van het collegegeld is op jaarbasis en afhankelijk van verschillende factoren zoals opleidingsvorm (voltijd, deeltijd, duaal), nationaliteit en een eerder behaalde graad. Aan de hand van de collegegeldmeter berekent u welk collegegeldtarief voor u van toepassing is.

 

Naast collegegeld moet u nog rekening houden met extra kosten voor bijvoorbeeld de aanschaf van boeken, materialen of studiereizen.

 

U bent al leraar en wilt een bachelor- of masteropleiding gaan volgen? Dan kunt u wellicht een lerarenbeurs aanvragen. U kunt deze beurs aanvragen via de site van DUO. Ook leest u hier alles over de voorwaarden, bedragen en uitzonderingen.

 

Komt u niet in aanmerking voor de lerarenbeurs? Dan kunt u mogelijk een tegemoetkoming leraren aanvragen.

Locatie: Padualaan 97 Utrecht
Omvang:

De totale opleiding heeft een omvang van 240 ECTS credits. 1 ECTS credit staat gelijk aan een studielast van 28 uur.

Toelatingseisen:

Havo-, vwo-, of mbo-diploma (niveau 4). Lees meer over de toelatingseisen.

Vraag de lerarenbeurs aan

Bent u al leraar en wilt u een opleiding gaan volgen? Dan kunt u een lerarenbeurs aanvragen. De lerarenbeurs vergoedt een groot deel van de kosten voor uw opleiding.

Klein meisje steekt haar vinger op in de klas

Lees meer

Een master volgen?

Lessituatie Deze opleiding als master

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht
Whatsapp: 06 - 34101698

Padualaan 97

Padualaan 97
3584 CH Utrecht


Exterieur Padualaan 97

Locatie-informatie