Hart- en Vaatverpleegkunde

Factsheet

U bent werkzaam als hart- en vaatverpleegkundige (in opleiding) en u wilt verdieping en handvatten om uw vak optimaal te kunnen uitoefenen.

De post-hbo opleiding tot hart- en vaatverpleegkundige is gebaseerd op het Beroepsdeelprofiel van de Nederlandse Vereniging voor Hart- en vaatverpleegkundigen (NVHVV) en de daarin beschreven competenties. Dit wil zeggen dat het aanleren van beroepsvaardigheden om zelfstandig functies in de hart- en vaatzorg te kunnen uitvoeren centraal staat. De inhoud van de modules is gekoppeld aan de te verwerven competenties; ze zijn gericht op beroepsspecifieke kennis, vaardigheden om nu en in de toekomst overstijgend te kunnen blijven denken en attitude om de (nieuwe) rol te kunnen positioneren en professioneel vorm te geven.

Daarbij wordt het onderwijs vormgegeven vanuit de basisgedachte dat de patiënt centraal staat en niet zijn aandoeningen. Rode draad gedurende de opleiding is ondersteuning bij het inpassen van de chronische ziekte(n) in het dagelijks leven door middel van begeleiding  naar zelfmanagement. Om dit vorm te geven is het van belang dat er in het onderwijs aandacht is voor de begeleiding van de patiënt met multimorbiditeit, vanuit overheids-, patiënten- en zorgverlenersperspectief.

Data:

Woensdag 31 oktober 2018

Kosten: € 7190 (vrij van btw)
Prijsinformatie:

Dit bedrag is exclusief kosten voor studieboeken (circa € 400).
Modulen en readers worden via ons intranet digitaal beschikbaar gesteld.

Losse modulen kosten € 893.

Locatie: Utrecht Science Park (De Uithof)
Omvang:

De opleiding bestaat uit 33 contactdagen.

Toelatingseisen: U bent direct toelaatbaar met:
  • een bachelordiploma Verpleegkunde, en
  • minimaal twee jaar werkervaring in een relevant werkgebied.

Bij aanvang van de opleiding bent u minimaal 18 uur per week werkzaam in de directe hart- en vaatzorg als hart- en vaatverpleegkundige in opleiding.
In andere gevallen bent u niet direct toelaatbaar. U komt dan in aanmerking voor een digitaal intake-assessment. Na beoordeling van het assessment ontvangt u informatie van de assessor. Zij zal aangeven wat u dient te doen om goed voorbereid met de opleiding te starten.

Bovendien heeft u:

  • een hart- en vaatverpleegkundige die u tijdens de praktijkleerperiode begeleidt (mentor);
  • een medicus die u begeleidt bij de medische aspecten uit de opleiding;
  • een door de werkinstelling en student ondertekende leerwerkovereenkomst waarin afspraken over de praktijkbegeleiding zijn vastgelegd;
  • computer- en internetvaardigheden;
  • kennis van de Engelse taal (lezen).

Centrum voor Verpleegkundige Studies

Telefoon: 088 - 481 42 21 
E-mail: cvs@hu.nl

Heidelberglaan 7

Heidelberglaan 7
3584 CS Utrecht

Heidelberglaan 7

Locatie-informatie

HU Onderzoekers

Maak kennis met de onderzoekers van de HU.

Onderzoekers

Bolognalaan 101

Bolognalaan 101
3584 CJ Utrecht
 
Exterieur Bolognalaan 1

Locatie-informatie