Built Environment

Diploma

Na het succesvol afronden van deze opleiding heeft de student een volwaardig HBO diploma van 240 EC. U mag de titel Bachelor of Science (BSc) voeren.

Diplomasupplement

Bij het diploma van een bachelor, master en associate degree hoort een Engelstalig International Diploma Supplement (IDS). Het IDS is gratis en u ontvangt het automatisch. Voorbeeld van een IDS.

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht
Whatsapp: 06 - 34101698