Built Environment

Waarom bij de HU?

Padualaan 99

Je eigen studiepad volgen

Binnen de vierjarige bacheloropleiding Built Environment kiest u een studiepad dat past bij uw interesses en capaciteiten. Bij Hogeschool Utrecht hebt u de ruimste keuze in expertisegebieden van alle Nederlandse hogescholen. U krijgt een brede basis binnen het werkveld van de gebouwde omgeving.

Onderscheidend en beroepsgericht

Vanaf het eerste studiejaar ontwikkelt u uw eigen, unieke profiel door de keuzes die u maakt. U specialiseert zich onder andere door een stage en stageonderzoek in het eerste en tweede jaar, twee specialisatiecursussen in het derde jaar en een minor en uw afstudeerproject in het vierde jaar.

U werkt tijdens de opleiding vaak met echte opdrachtgevers en echte opdrachten uit de praktijk. Ook hebt u tijdens uw studie al veel mogelijkheden om werkervaring op te doen in de beroepspraktijk.
Onze specialisaties zijn gebaseerd op actuele vraagstukken die binnen het veld van gebouwde omgeving spelen. De HU is hierin onderscheidend en vernieuwend.

Denken, reflecteren en doen

U profiteert bij de HU van maar liefst honderd jaar ervaring in het opleiden van stedelijk ingenieurs. U leert onderzoeksmatig en projectmatig werken. Daarbij ontwikkelt u niet alleen uw denken, maar ook uw vermogen om invloed uit te oefenen. Bij Built Environment aan de HU ontwikkelt u een mindset die is gericht op ontwikkeling: op ervaren, reflecteren, veralgemenen en toepassen.

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht
Whatsapp: 06 - 34101698