Built Environment

Studiebelasting en lesvormen

Studiebelasting

De opleiding vraagt dat u een middag en avond aanwezig bent op school. De studiebelasting naast deze dag zal erg afhankelijk zijn van uw achtergrond en ervaring. Omdat de opleiding voor een groot deel uit praktijkopdrachten bestaat dient u wel rekening te houden met tussen de 8 en 12 uur aan studietijd naast de lesuren.

Lesvormen

Bij de deeltijdopleiding Built Environment wordt Blended Learning ingezet. Blended Learning betekent dat er gebruik wordt gemaakt van verschillende werkvormen; zelf onderzoek doen, opdrachten, persoonlijke begeleiding en werken, digitale cursussen en leren in groepen.

Leerteamleren

Leerteams bestaan uit een aantal studenten die face-to-face en online samenwerken. Studenten hebben zelf de regie en kunnen zelf bepalen hoe ze de samenwerking vormgeven. Een leerteam functioneert als een omgeving waarin kennis kan worden gedeeld en om feedback te geven op elkaars opdrachten.

Beoordelingsmethodiek

Voor deze opleiding wordt gebruik gemaakt van Leerweg Onafhankelijke Beoordelingen (LOB) en Leerweg Onafhankelijke Toetsing (LOT). Deze toetsvormen zijn onderdeel van de visie op flexibel onderwijs van de HU.

Leren in groep of individueel

Volgt u de standaardroute van de deeltijdopleiding, dan kunnen de opdrachten vaak in groepsverband worden uitgevoerd. Als u wilt versnellen, dan is het mogelijk om de opdrachten op individuele basis uit te voeren. Iedere student kan maximaal voor 6 maanden een studiepauze inlassen.

 

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht
Whatsapp: 06 - 34101698