Built Environment

Opleidingsinhoud

Padualaan 99

Op deze pagina:

Programma

De opleiding bestaat uit cursussen van 15 tot 30 studiepunten. In totaal bestaat de opleiding uit 240 punten. In het eerste jaar kunnen 60 ECTS-credits worden behaald.

De eerste twee jaar bestaan uit thematische cursussen en één of meerdere praktijkopdrachten. In deze periode doorloopt u de verschillende fasen binnen de gebouwde omgeving. Van initiëren, tot onderzoeken, ontwerpen en realiseren. Naast vakinhoudelijke kennis wordt tijdens de cursussen ook veel aandacht besteed aan de vaardigheden die nodig zijn om in iedere fase tot een goed resultaat te komen.

Specialisatie

Na de eerste twee jaar kunt u zich, net als bij de voltijdopleiding de mogelijkheid een specialisatie te kiezen. Built Environment heeft 7 specialisaties:

 • Modelmatige stadsontwikkeling: Hoe we de stad beleven verandert voortdurend. Hoe komt men tot een samenhangende visie op de stad en het stedelijke gebied en hoe kan men invloed hebben op de uitvoering ervan? U gebruikt ‘big data’ om verantwoorde keuzes te maken en om te evalueren.
 • Re-engineering van de gebouwde omgeving: De ruimte in de stad is te schaars om er slordig mee om te gaan. Ook om de stad duurzamer te maken moet de gebouwde omgeving up-to-date blijven. Daarvoor maak je gebruik van onderhoud, restauratie, renovatie, transformatie en sloop/nieuwbouw. Welke keuzes stelt u voor? Welke technische mogelijkheden zijn er? Wat zijn de financiële en sociale gevolgen?
 • Stedelijke mobiliteit: De stad wordt steeds drukker. Hoe zorgt u ervoor dat er genoeg verbindingen in een stad zijn? U spoort plekken op die niet goed of niet voldoende zijn verbonden en u komt met voorstellen om de situatie te verbeteren.
 • De circulaire stad: Waar leeft een stad van? Wat neemt een stad op aan water, energie, voedsel, bouwstoffen? Wat voert een stad weer af? U ontwerpt slimme oplossingen vanuit een technisch-ruimtelijk perspectief om het leven in de stad te verbinden met de (natuurlijke) omgeving.
 • Engineering Compacte Stad: Er trekken meer mensen naar de steden, maar we willen ook dat de stad compact blijft. Vanuit een technische invalshoek ontwikkelt u oplossingen waardoor gebouwen en de stedelijke ruimte door meer mensen gebruikt kunnen worden. Gaat men bovengronds of ondergronds bouwen?
 • Bouwen in de stad: Bouwen en het aanleggen van civiele werken in de stad is een complex proces. Er worden bijzondere eisen gesteld aan de kwaliteit en de kwantiteit van bouwwerken. De student vertaalt deze eisen naar een ontwerp en werkt dit technisch uit. U maakt een werkplanning en ziet toe op de inzet van mensen, materialen en onderaannemers.
 • Stadsmodellering en ICT: Naast de echte wereld bouwen we een virtuele wereld. U ontwerpt de systemen die nodig zijn om die te realiseren en u adviseert over de mogelijkheden. Bij deze specialisatie werkt u samen met ICT-studenten.

Thema's

Voor alle cursussen gelden een aantal cursus-overschrijdende thema’s die aan bod komen.

 • Management: BIM informatiemanagement en financieel management, projectmanagement (bv. volgens GoTik, Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit) en beheers aspecten.
 • Programma van Eisen: Kwaliteitsaspecten van woning en utilitair gebouw die zijn vastgelegd in de verschillende NEN-descriptoren.
 • Duurzaamheid: Binnen de opleiding geldt een brede oriëntatie op duurzaamheid. Dit onderwerp komt op verschillende manieren terug in de cursussen.
 • Rekenkundige en statistische onderbouwing: Het onderbouwen van ontwerpen met (wiskundige) modellen.
 • Wet- en regelgeving: Bijvoorbeeld wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid, NEN aspecten, en een uitgebreide behandeling van de Omgevingswet (het laatste bij de keuze voor Ruimtelijk Ontwerp).

Intakegesprek

De opleiding begint met een intakegesprek. Tijdens het intake gesprek wordt gekeken welke leerroute u het beste kunt volgen, welke kennis u al in huis hebt en welke kennis u nog aan dient te vullen.

Bindend Studieadvies (BSA)

De student dient binnen twee jaar in ieder geval 60 ECTS-credits te hebben behaald. Als dit puntenaantal niet wordt behaald, dan is het opvolgende negatieve studieadvies bindend.

Accreditatie

De opleiding is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Student Service Desk

Openingstijden/bereikbaar:
Werkdagen van 09:30-16:30 uur.
E-mail: info@hu.nl
Telefoon: 088 - 481 81 81
Twitter: @HU_Utrecht
Facebook: facebook.com/hogeschoolutrecht
Whatsapp: 06 - 34101698

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten