Beschermingsbewindvoerder en beheer

Factsheet

Kan iemand door omstandigheden niet zelf zijn of haar financiën regelen? Valt die persoon onder de wettelijke regeling van artikel 1: 431 lid 1 BW? Dan kunt u als beschermingsbewindvoerder helpen.

Onze samenleving wordt steeds complexer

Door de vele wettelijke ontwikkelingen, verschuivingen en bezuinigingen binnen het sociale domein wordt onze samenleving steeds complexer. Sociaal zwakkeren zijn extra kwetsbaar, omdat ze een hoog risico lopen op bijvoorbeeld financiële chaos en financiële kwetsbaarheid, het niet gebruik maken van allerlei regelingen, financieel misbruik of uitbuiting, oplichting of hoge schulden.

Deze mensen moet u tegen anderen beschermen – en soms tegen zichzelf.

Als beschermingsbewindvoerder bent u een financieel expert. Doordat u op de hoogte bent van wet- en regelgeving kunt u:

  • uw cliënt financieel stabiliseren
  • erger voorkomen
  • naar vooruitgang werken

Oog voor uw cliënt

U maakt cliënten niet alleen financieel stabiel, maar u werkt ook richting financiële zelfredzaamheid. Daarbij heeft u ook oog voor andere problemen. Als bewindvoerder verandert u dan ook steeds meer van administrateur naar een professional die:

  • vaak onderdeel is van een integrale aanpak
  • zelf op andere hulp- en dienstverleningstrajecten regie voert

Dit vraagt om:

  • een externe gerichtheid
  • zicht op de lokale en landelijke sociale kaart
  • een bewindvoerder die steeds meer een netwerker is

Na onze opleiding bent u een resultaatgerichte professional met een brede scoop én oog voor uw cliënt.

Als bewindvoerder maakt ú het verschil

Als de kantonrechter u tot bewindvoerder benoemt, kunt ú het verschil maken in iemands leven. Na de post-hbo-opleiding Beschermingsbewindvoerder en Beheer bent u een beschermingsbewindvoerder die zich in het complexe werkveld op de juiste manier staande weet te houden. U bent goed voorbereid op een juridisch correcte en maatschappelijk verantwoorde taakuitoefening.

Past deze cursus bij u en waarom zou u deze nou juist bij de HU doen? Bekijk het onderdeel De opleiding. Benieuwd naar het beroepsperspectief en mogelijkheden om na deze cursus door te studeren? Bekijk dan het onderdeel Na deze opleiding.

Data: Start 7 september 2018
De opleiding bestaat uit acht lesdagen en een examendag. Cursusdata: 7, 14, 21, 28 september, 5, 12, 19 oktober en 2 november 2018.
Examendag: 16 november 2018.

 

Tijd: 9.30-16.30 uur

Kosten: € 2950 (vrij van btw)
Prijsinformatie:

Dit bedrag is inclusief inschrijfkosten en lesmateriaal.

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag u studiekosten aftrekken. Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst.
Deze opleiding kan eveneens incompany verzorgd worden. Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Locatie: Koningsbergerstraat 9 Utrecht
Omvang:

Na het volgen van deze post-hbo-opleiding krijgt u een certificaat met vermelding van de studielast (140 studiebelastingsuren).

Toelatingseisen:

De opleiding is geschikt voor professionals die sinds korte tijd werkzaam zijn als budgetbeheerder of beschermingsbewindvoerder dan wel de ambitie hebben om in deze functie werkzaam te worden. Voordat u als bewindvoerder benoemd kunt worden, dient u te voldoen aan alle eisen zoals gesteld in het ‘Besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren’. De rechtbank controleert of u aan alle eisen voldoet. In beginsel wordt van u verlangd dat u beschikt over een ‘passende’ hho-opleiding (art. 3 Besluit kwaliteitseisen).

U kunt op www.duo.nl controleren of uw diploma aan het hbo-bachelorniveau voldoet. De rechtbank beoordeelt of zij uw hbo-diploma passend acht alvorens u te benoemen tot bewindvoerder. Een aantal opleidingen worden bij voorbaat passend geacht. Voor de lijst, hier. Staat uw opleiding er niet bij? Of twijfelt u aan de passendheid van uw opleiding, via dezelfde link kunt u nagaan hoe u verkort uw opleiding kan laten toetsen op de passendheid door de kantonrechter. Overigens geldt de opleidingseis niet als u werkzaam wilt zijn als budgetbeheerder.

Meer informatie over bovenstaande kunt u opvragen bij het LKB CBM, of bij het BPBI (Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders). Ook kunt u contact opnemen met de coördinator van deze opleiding, Renee van der Palen, telefoonnummer 06- 416 405 32.

Contact

Koningsbergerstraat 9

Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht 
 
Exterieur Koningsbergerstraat

Locatie-informatie

Opleidingsoverzicht

Bezoekers bekeken ook:


Klachtenfunctionaris
Schulddienstverlener (Schuldhulpverlener)
Innovatief Vrijwilligersmanagement


Bekijk het totale cursusaanbod maatschappij en recht

Bekijk het overzicht