Basisopleiding PPG: Adviserend samenwerken met ouders

Factsheet

Deze opleiding is geschikt voor beroepskrachten die kennis en vaardigheden willen aanleren om adviserend en methodisch samen te werken met ouders. U ontwikkelt gespreksvaardigheden, ouderbegeleidende vaardigheden, een oudergerichte houding en een oudergerichte adviesmethodiek. U leert situaties te analyseren op basis van ouderschapstheorieën.

Bijzonder aan dit aanbod is dat het oudergericht werken de basis vormt. Vaak werken hulpverleners kindgericht. Het handelen is dan regelmatig nog onvoldoende afgestemd op de ouder. In de opleiding wordt uitgegaan van het unieke aan en de essentie van ouderschap: de onvoorwaardelijke en tijdloze verbinding tussen ouder en kind. Als de ouder zich als ouder gezien en gehoord voelt, zal deze automatisch meer ruimte voelen om een ander te zien en te horen: de begeleider, maar ook het kind. Oudergericht werken voorkomt dat ouders zich onbegrepen voelen, boos worden, niet meer op afspraken verschijnen.

De opleiding leert de ervaring, het perspectief en de inzichten van de ouders als uitgangspunt te nemen. Op die manier wordt aangesloten bij ouders en worden ouders ondersteund in het omgaan met opvoedproblemen op een manier die bij hen past.

De opleiding leert een oudergerichte pedagogische adviestechniek aan maar levert ook een stevig fundament voor het samenwerken met ouders in andere werksoorten dan de pedagogische. Ook binnen vraaggericht of systeemgericht werken kunnen de oudercontacten meer effect hebben als het oudergericht aspect beter ontwikkeld is.

Deze post-bacheloropleiding biedt een gedegen basis voor het samenwerken met ouders in bijvoorbeeld de jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, zorg voor mensen met een beperking, het onderwijs of op kinderafdelingen van ziekenhuizen. Past deze opleiding bij u en waarom zou u deze nou juist bij de HU doen? Bekijk het onderdeel De opleiding.

Benieuwd naar het beroepsperspectief en mogelijkheden om na deze opleiding door te studeren? Bekijk dan het onderdeel Na deze opleiding.

Data:

zomer 2018
De opleiding start op 4 september 2018

Kosten: € 1800 (vrij van btw)
Prijsinformatie:

Dit bedrag is inclusief lesmateriaal en exclusief literatuur. De overige kosten bedragen ongeveer € 100 voor de aanschaf van boeken. U dient te beschikken over een laptop en opname-apparatuur.

Deze opleiding kan eveneens in company verzorgd worden. Vraag vrijblijvend een offerte aan via csw@hu.nl.

Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, mag u studiekosten aftrekken. Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst.

Locatie: Koningsbergerstraat 9 Utrecht
Omvang:

Na het volgen van deze cursus krijgt u een bewijs van deelname (168 studiebelastingsuren)

Toelatingseisen:
  • Relevante hbo-opleiding.
  • Minimaal twee jaar werkervaring op agogisch of pedagogisch gebied.

Deze basisopleiding is bestemd voor (beginnende) hulpverleners op diverse terreinen van zorg. Variërend van de zorg voor mensen met een (verstandelijke, lichamelijke, psychiatrische of zintuiglijke) beperking, de jeugdzorg, de jeugdgezondheidszorg, het onderwijs en de gespecialiseerde thuiszorg, tot kinderafdelingen van ziekenhuizen. Daarnaast is de opleiding bedoeld voor hulpverleners die opvoedingsondersteuning geven vanuit de eerste lijn.

Accreditatie:

Geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Aantal geaccrediteerde punten: 168.00

Wat vinden (oud-)studenten ervan?

Oud-studenten ervaren de opleiding als aanvullend op het hebben van kennis over de ontwikkeling van het kind en het systeem. De ouder als uitgangspunt nemen bij het omgaan met problemen bij het kind betekent een fundamentele verandering in kijk en aanpak. De cursisten vinden de opleiding praktisch en ervaren het oefenen met oudergesprekken en met elkaar daarop reflecteren als leerzaam. Het vertalen van de theorie naar de praktijk aan de hand van het eigen materiaal ervaren zij als verdiepend.

Er ontstaan in de Leerwerkgroepen vaak hechte samenwerkingsverbanden die steunend zijn gedurende de opleiding.

Contact

Koningsbergerstraat 9

Koningsbergerstraat 9
3531 AJ Utrecht 
 
Exterieur Koningsbergerstraat

Locatie-informatie

Opleidingsoverzicht

Bezoekers bekeken ook:


TOP PPG


Bekijk het totale cursusaanbod maatschappij en recht

Bekijk het overzicht