Studenten Verpleegkunde combineren stage en onderzoek bij Zorginnovatiecentrum Gouda

06-12-2016

Acht studenten van de bacheloropleiding Verpleegkunde van Hogeschool Utrecht combineren hun stage met onderzoek bij het Zorginnovatiecentrum (ZIC) in Gouda. Dit centrum is ondergebracht bij twee verpleeghuizen van zorgorganisatie Zorgpartners Midden-Holland: De Hanepraij en Prinsenhof. Het doel is om bij de instellingen innoverende dienstverlening te bevorderen en bij te dragen aan positieve beeldvorming over werken in de ouderenzorg.

Hbo-v-studenten van Zorginnovatiecentrum Gouda

Essentieel bij dit centrum is de co-creatie van studenten en zorgmedewerkers, zegt Hans Aerts, opleidingsmanager Verpleegkunde bij de HU. “Daar zit de kracht van het ZIC. Medewerkers gaan in dit centrum meer nadenken over hun beroep. De inzet van de studenten moet bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van de zorg op beide locaties”, aldus Aerts.

Positieve beeldvorming

Een ander doel van het ZIC is bij te dragen aan een positieve beeldvorming bij de studenten over werken in de ouderenzorg. Ouderenzorg is niet bepaald populair bij studenten van de bachelor Verpleegkunde, zegt Aerts. Dat komt volgens hem door de negatieve verhalen in de media, “maar ook omdat die studenten bij een stage direct aan het bed van een verpleeghuis worden gezet. Daardoor zeggen ze later in de opleiding: ‘ik kan daar niets meer leren’. Het ZIC geeft de studenten een minder negatief beeld van de ouderenzorg.”
 
De verpleeghuizen moeten ook zelf in actie komen, vindt Aerts. Op dit moment wordt een hbo’er namelijk nauwelijks genoemd in het functiehuis van de verpleeghuiszorg. Dat betekent dat ze worden ingezet voor de basiszorg of voor specifieke taken, aldus Aerts. “Terwijl de hbo’er juist een stukje zorgverlening wil combineren met innovatietrajecten. In het functiehuis moet een dergelijke combi gecreëerd worden. Dat gebeurt nu helaas veel te weinig.”

Dilemma’s op de werkvloer

De studenten houden zich bij het ZIC bezig met diverse onderzoeksvragen, zegt docent Verpleegkunde Josien Engel, die samen met collega Marjolein van Wijk de studenten begeleidt.
Ze noemt als voorbeeld dat in steeds meer verpleeghuizen geen vrijheidsbeperkende maatregelen gelden voor bewoners. Dat is omdat de toepassing van deze maatregelen kan leiden tot onveilige situaties en tevens de eigen regie en autonomie van bewoners beperkt. Het niet toepassen van deze maatregelen brengt echter ook weer risico’s met zich mee als het gaat om de patiëntveiligheid. Kortom: deze situaties leiden op de werkvloer tot de nodige dilemma’s bij de medewerkers van de instelling, zegt Engel. “De studenten zijn dit thema nu systematisch aan het uitzoeken en krijgen direct feedback van de professionals. Deze co-creatie zorgt ervoor dat de opgedane kennis uit het onderzoek direct wordt geïmplementeerd bij de organisatie. Een mooi voorbeeld van innoverende dienstverlening.”

Engel hoort van de acht studenten bij het ZIC louter positieve geluiden. “Ze zijn erg blij met hun zelfstandigheid in het werk. Ze fungeren echt als professional. Er wordt enigszins naar hen opgekeken, omdat zij bijvoorbeeld de vaardigheid hebben om problematiek op cliënt-niveau te vertalen naar afdelingsniveau en hier passende en onderbouwde oplossingen voor aan te dragen. Ze krijgen de tools en de vrijheden om met die vaardigheden aan de slag te gaan, waardoor ze volledig in hun kracht staan.”

Mini-symposium

De opgedane kennis bij het ZIC vloeit volgens Engel terug naar de HU, waardoor ook het onderwijs up-to-date wordt gehouden. Op 23 februari 2017 houden Zorgpartners en de HU een mini-symposium, bedoeld om de positieve beeldvorming over werken in de ouderenzorg een boost te geven. De bijeenkomst is bestemd voor zorgmedewerkers, studenten en zorgrelaties in Gouda en omgeving.

Foto: de acht studenten die werken bij het ZIC. Helemaal links staat docent Verpleegkunde, Josien Engel.