Opnieuw miljoen euro voor U Create

17-11-2016

Het Utrechtse Centre of Expertise Creative Industry (U Create), waarin de HU participeert, krijgt een goede beoordeling van een reviewcommissie. Ook het komend jaar kan het een miljoen euro tegemoetzien.

Logo U CREATEIn U Create werken de HU, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en UMC Utrecht samen. Het centrum brengt professionals uit de zorg en de creatieve industrie bij elkaar. Het heeft een ‘solide basis’ die ‘voldoende vertrouwen biedt voor een duurzame financiële en inhoudelijk zelfstandige publiek-private samenwerking in 2016 en verder’, meldt de commissie in een advies.

Er wordt sectoroverstijgend samengewerkt aan tal van creatieve projecten met een maatschappelijke grondslag. Verder is de cofinanciering uit het werkveld substantieel met een goed perspectief voor de komende jaren, aldus de commissie. Niet alleen de HU, maar ook andere hogescholen krijgen een jaar langer geld voor de expertisecentra. Het kabinet geeft ze alle zestien een miljoen euro, net als in de afgelopen jaren.

Bedrijven en publieke instellingen

De centres of expertise werpen zich onder meer op innovatieve zorg, genetica en de creatieve industrie. Ze verbinden het onderzoek en onderwijs van hogescholen met bedrijven en publieke instellingen in hun regio.

De centra maakten deel uit van de prestatieafspraken die het kabinet met de hogescholen sloot. Het kabinet wilde graag dat de praktische kennis van hogescholen meer teweeg zou brengen in de samenleving. Dat zou ook goed zijn voor de economie.

Impact op de regio

De reviewcommissie oordeelde dat twaalf centra flink aan de weg timmeren, terwijl er vier centra wat vertraging opliepen. Toch kregen alle zestien centra een positief oordeel. Ze hebben intussen een ‘duurzame impact op de regio’ en zouden eraan bijdragen dat bedrijven en regionale overheden in het hbo willen investeren.

Dus zouden de centra ook de komende jaren geld moeten krijgen, vond de commissie. Het kabinet moet dan wel differentiëren. Centra die goed op stoom komen kunnen misschien meer geld ontvangen dan andere. Het volgende kabinet moet besluiten of de centra ook na 2017 nog geld krijgen en zo ja, hoe het geld dan wordt verdeeld.

Smart Sustainable Cities

Overigens heeft Hogeschool Utrecht nog een Centre of Expertise in huis: Smart Sustainable Cities. Daar worden, samen met het bedrijfsleven en kennisinstellingen, vernieuwende producten en diensten ontwikkeld die de realisatie van slimme, duurzame en gezonde steden dichterbij brengt. Het Centre of Expertise Smart Sustainable Cities (CoE SSC) wordt volledig gefinancierd door de HU en haar partners, en ontvangt nu dan ook geen subsidie.

Bron: Trajectum.