Student Richard de Jong

Richard de Jong – Master of Engineering in Maintenance and Asset Management
“Niet direct technisch oplossen maar eerst de eisen van alle belanghebbenden inventariseren”

Richard de Jong“Niet direct technisch oplossen maar eerst de eisen van alle belanghebbenden inventariseren”

Richard de Jong werkt al zo’n 20 jaar bij HVC waar hij diverse functies vervulde. Als Hoofdoperator van de 5-ploegendienst en later hoofd TD afdeling werktuigbouw  van de Afvalcentrale Alkmaar had hij behoefte aan het uitbreiden en verdiepen van zijn kennis op het vlak van onderhoud. In 2011 studeerde hij af als Master of Engineering in Maintenance and Asset Management aan Hogeschool Utrecht. De verschillende opdrachten en het afstudeerproject – dat betrekking had op de optimale mix aan biobrandstoffen voor een bio-energiecentrale – zijn uitgevoerd binnen het eigen bedrijf.

Richard begon ruim 20 jaar geleden als proces operator bij het bedrijf HVC. HVC is een energie- en afvalnutsbedrijf van 52 aandeelhoudende gemeenten en 6 waterschappen. Om een forse bijdrage te kunnen leveren aan de klimaatdoelstellingen van de aandeelhouders, richt HVC zich - behalve op afvalinzameling en grondstoffenmanagement - sterk op verduurzaming van de energievoorziening van de in HVC deelnemende overheden. Hiervoor bezit het bedrijf onder meer een bio energiecentrale in Alkmaar.

Verdiepen en professionaliseren

Richard: “Na ruim 13 jaar als operator en Hoofd operator gewerkt te hebben, ben ik overgestapt naar de Technische Dienst en heb daarna de functies van Hoofd Utiliteit en Facilitaire Dienst, Projectleider “Onderzoek Facilitair Bedrijf HVC breed” en Interim locatiebeheerder HVC Compostering vervuld. In deze tijd ben ik begonnen met het uitbreiden van mijn kennis. Onder meer door het volgen van een HBO opleiding Technische Bedrijfskunde en een Post-HBO opleiding Onderhoudstechnologie. Daarna kwam ik voor de vraag te staan of ik ook nog behoefte had aan het behalen van mijn Master titel. Niet alleen voor mijn eigen ontwikkeling, maar ook omdat het de mogelijkheid zou bieden om het vakgebied onderhoud binnen onze TD verder te verdiepen en het onderhoud meer te kunnen structureren. Kijk, iets repareren kunnen we allemaal wel, maar verder nadenken over de reden waarom een component faalt en deze reden opheffen zodat de onderhoudsintervallen groter kunnen worden, is meer op het vlak van onderhoudsstrategie en management. Hier zijn altijd verbeterstappen te maken. Uiteindelijk ben ik, samen met mijn studiegenoot van de post-HBO opleiding Onderhoudstechnolgie, gestart aan de Masteropleiding ‘Maintenance and Asset Management’ aan Hogeschool Utrecht.”

Richard kwam terecht in een kleine en gemotiveerde club studenten en docenten. De theorielessen volgde hij aan Hogeschool Utrecht, de onderzoeksopdrachten werden uitgevoerd in het eigen bedrijf. Richard: “Ik raad iedereen aan deze opleiding pas te gaan doen als je in een geschikte werkomgeving zit omdat de opdrachten en de eindscriptie in het eigen bedrijf plaatsvinden en natuurlijk de ondersteuning van een bedrijf zeer welkom is.”

Afstuderen

Voor zijn eindscriptie heeft Richard onderzoek gedaan naar de optimale combinatie van verschillende brandstoffen voor de bio-energie centrale in Alkmaar. Voorheen werden hier uitsluitend houtsnippers verbrand waarmee 26 MWh wordt opgewekt. Deze energie wordt verkocht via het energienet als duurzame energie. Een nadeel van deze brandstof is het feit dat de houtsnippers erg gevoelig zijn voor marktwerking waardoor de aanschafprijs sinds 2007 is gestegen met 60%. Daarom is HVC in 2010 begonnen met het bijstoken van oncomposteerbaar GFT afval en wil dit in 2012 aanvullen met het bijstoken van zuiveringsslib granulaat als proef. Vooral de laatste brandstof levert geld op vanwege het feit dat HVC hier een afvalproduct verwerkt. Toch betekent dit niet dat je ongecontroleerd grote hoeveelheden van deze nieuwe brandstofsoorten kunt toevoegen. Weliswaar dalen daarmee de aanschafkosten voor houtsnippers, maar de praktijk wijst uit dat het oncomposteerbare GFT afval en het zuiveringsslib granulaat de installaties aanzienlijk zwaarder belasten hetgeen invloed heeft op zowel de exploitatie- en onderhoudskosten.

Tijdens zijn afstuderen heeft Richard onderzoek gedaan en een model ontwikkeld op basis waarvan de optimale mix van brandstoffen is te bepalen. Dit model is gebaseerd op input parameters zoals kosten voor chemicaliën gebruik, kosten voor afvoer van residuen, handlingkosten, onderhoudskosten en chemische specificaties. Het uiteindelijke doel is om op basis van dit model een tool te ontwikkelen waarin de samenstelling van de specifieke brandstofmonsters zijn in te voeren. Hierna berekent deze tool wat de optimale verhouding tussen de brandstoffen is zodanig dat een optimum wordt bereikt tussen de aanschafkosten van de brandstoffen en de exploitatie/onderhoudskosten van de installatie.

Richard: “De grootste uitdaging is nu om het model te verfijnen door onder andere tijdens de aankomende onderhoudswerkzaamheden metingen te verrichten aan de installaties. Hieruit moet blijken wat de invloed is van het bijstoken van de nieuwe brandstoffen op onder meer de afname van de pijpwanden, toename van corrosie en dergelijke. Door deze gegevens in het model op te nemen is uiteindelijk de betrouwbaarheid van de berekende optimale mix steeds verder te vergroten.”

Veel geleerd

De studie en vooral de afstudeeropdracht hebben Richard gebracht wat hij wilde. “Door de manier waarop ik dit onderzoek heb uitgevoerd, heb ik onder meer geleerd om vooraf goed te kijken of de probleemstelling wel goed is geformuleerd. Dit is cruciaal om uiteindelijk de juiste onderzoeksaanpak te selecteren en een oplossing te vinden waar de opdrachtgever mee verder kan. Als techneut ben je al snel geneigd direct de oplossing te vinden en uit te voeren, vaak is dit echter niet wat alle belanghebbenden voor ogen hadden. Het resultaat van het onderzoek is een antwoord op de vastgestelde problematiek dat leidt tot substantiële besparing voor de opdrachtgever.

Het bereiken van het Masterniveau is voornamelijk voor mijzelf een proces geweest waarin ik heb geleerd dat het zinvol is om eerst om de probleemstelling goed te formuleren en alle aspecten te belichten door met de juiste mensen aan tafel te gaan. In mijn huidige rol als sr.Technisch stafmedewerker bij de businessunit Productie  zal dit zeker helpen om effectiever te kunnen werken!”