Student Martin Klerks

Onderzoek naar tenderprojecten bij BAM
“De aanbevelingen naar aanleiding van mijn onderzoek zijn met succes geïmplementeerd!”

Martin Klerks, 27 jaar en werkzaam als ontwerpleider bij BAM infratechniek Mobiliteit, koos bij de Master of Engineering voor de specialisatie Integrated Building Processes. “Ik vond het een uitdaging om zowel theoretisch als praktisch te groeien. Deze opleiding heeft voor mij persoonlijk deuren geopend en me bedrijfsmatiger gemaakt. Zo kan ik andere mensen bijvoorbeeld beter informeren over de voordelen van multidisciplinair en integraal werken!”

Ondanks zijn relatief jonge leeftijd van 27 jaar heeft Martin Klerks al heel wat noten op zijn zang. Ooit begonnen bij de LTS heeft hij zich via het Leerlingwezen en de Hogeschool Utrecht – een duale studie Elektrotechnische Installatietechniek – opgewerkt tot ontwerpleider bij BAM infratechniek Mobiliteit. Dit betekent dat hij het ontwerp maakt voor onder andere snelwegen, tunnels en infrastructuren. “In deze baan heb je continue te maken met multidisciplinaire teams en moet je samenwerken met veel verschillende partijen. Niet alleen met civieltechnici, kabelbedrijven en wegenbouwers maar ook met de afdeling ruimtelijke ordening van een gemeente of een afgevaardigde van de omwonenden van het specifieke project. Een brede belangstelling en kennis is derhalve van belang om het hele project van het aanvragen van vergunningen tot aan het wegbeheer efficiënt te kunnen doorlopen. Om die reden heb ik er ook voor gekozen om verder te gaan met leren en me in te schrijven bij de Master of Engineering Integrated Building Processes. In feite dekt de titel helemaal de lading en mijn behoefte om bij dit soort projecten te weten wat ik kan verwachten. Want hoewel de projecten natuurlijk altijd uniek zijn, is het de kunst om zoveel mogelijk trajecten te veralgemeniseren waardoor je uiteindelijk efficiënter en goedkoper kunt werken.”

Tenders

Het bedrijf BAM infratechniek mobiliteit, waar Martin werkt, is één van de werkmaatschappijen van Koninklijke BAM groep nv. Dit bedrijf heeft in de huidige tijd steeds meer te maken met langdurige en zware aanbestedingsprocedures voorafgaand aan DBFM(O) projecten. Om deze projecten te werven worden er door de verschillende marktpartijen aanbiedingen gedaan met innovatieve en soms risicovolle oplossingen om zo economisch gezien de meeste voordelige inschrijving te doen. Martin Klerks: “Omdat ik tijdens de diverse functies die ik in mijn loopbaan heb vervuld ook te maken heb gehad met aanbestedingsprocedures, zag ik dat deze projecten bij BAM beter konden. Efficiënter, goedkoper en met een hogere kans op het scoren van de opdracht. Het leek me een prima probleemstelling om te gebruiken voor mijn afstudeerproject bij de Master of Engineering.”

Uiteindelijk bleek Martin inderdaad de spijker op zijn kop te hebben geslagen. Tijdens zijn afstudeerproject is onderzoek gedaan naar de wijze waarop het tenderproces (of aanbestedingsproces) beter georganiseerd zou kunnen worden. Het onderzoek startte met het vaststellen van de huidige tenderprocessen op basis waarvan verbeter voorstellen zijn gedaan. Martin: “We hebben hiervoor onder meer diepte-interviews gehouden en prestatiemetingen gedaan. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de verschillende werkmaatschappijen beter met elkaar moeten communiceren en dat de afdelingen onderhoud en inkoop veel meer betrokken moeten worden in het tenderproces. Uiteindelijk is een voorstel gedaan voor het oprichten van een nieuwe organisatie die gebaseerd is op de functies die nodig zijn om de tender te kunnen doen. Deze organisatie is ook daadwerkelijk opgezet waarbij voor iedere functie één persoon is geselecteerd. Uiteindelijk werken we zo met een kernteam dat de gehele tender kan managen en succesvol beëindigen.”

Iedereen gáát er echt voor!

De Master of Engineering is wat Martin betreft echt een succes. “Kijk, je moet er de tijd en moeite voor over hebben natuurlijk, maar een opleiding is eigenlijk altijd aan te raden. Wat erg leuk is aan deze Master of Engineering – waar je gedeeltelijk overdag maar ook ’s avonds naar school gaat – is dat er uitsluitend mensen zitten die er echt helemaal voor gáán. Verder ben je tijdens het uitwerken van de opdrachten eigenlijk uitsluitend met enthousiaste professionals bezig en dat werkt prettig. Ook met de eindopdracht ben ik zeer tevreden. Ik heb onderzoek kunnen doen naar een reëel probleem en mijn voorstel is vervolgens geïmplementeerd. Dat is natuurlijk een heel bevredigend resultaat. Ook alle opgedane theoretische kennis draagt absoluut bij aan meer overzicht en rust in mijn werk hetgeen zowel voor mij áls mijn werkgever voordelen biedt.”