Student Marcel van den Berg

Marcel van den Berg – Onderzoek naar efficiëntie Condition Monitoring bij defensie
Inzetten van trillingsmonitor verlaagt kosten en verhoogt beschikbaarheid

 Marcel van den Berg Marcel van den Berg is beleidsmedewerker bij het Ministerie van Defensie en werkzaam bij de afdeling ‘Instandhouding sectie Onderhoud.’ Zijn interesse voor onderhoud, leergierige instelling én het besef dat hij nog 17 werkjaren voor de boeg heeft, deden hem besluiten te starten met de Master of Engineering in Maintenance and Asset Management bij Hogeschool Utrecht. Tijdens zijn opdracht deed hij onderzoek naar de kosteneffectiviteit van een trillingsmonitor op de lagers van twee Hydrografische opname vaartuigen (HOV).

Werken bij Defensie is voor vele technici een mooie uitdaging omdat hier véél (geavanceerde) apparatuur en technieken worden gebruikt. Zo beschikt de Koninklijke Marine onder meer over twee zogenaamde Hydrografische opname vaartuigen (kortweg HOV) waarmee de voorbereidingen op zee worden getroffen voor het vervaardigen van moderne, actuele zeekaarten en hydrografische publicaties. Marcel: “Als beleidsmedewerker bij de afdeling Materieel Instandhouding sectie Onderhoud houd ik me onder meer bezig met het materieel instandhoudingsbeleid, bestaande uit het bevoorradingsbeleid, het onderhoudsbeleid en het wapensysteemmanagementbeleid. Voor mijn afstudeeropdracht binnen de Master of Engineering wilde ik graag aan de slag bij een compleet andere afdeling en ben uiteindelijk terecht gekomen bij de hydrografische opname vaartuigen.”

Lagerproblemen

Op deze HOV’s heerste een concreet probleem dat schreeuwde om opgelost te worden. Het ging om de lagers van de voortstuwings generatoren die ruim binnen de opgegeven levensduur van 800.000 uur al slijtage vertoonden. Voordat Marcel hier kwam, was reeds een deeloplossing gevonden in het plaatsen van een trillingsmonitor. Hiermee is het inzicht in het lagerfalen vergroot en kon op tijd worden vastgesteld wanneer de lagers aan vervanging toe zijn. Marcel: “Ondanks de goede resultaten leek het een goed idee om uit te zoeken hóe effectief deze oplossing nu eigenlijk is – vooral met het oog op de kosten. Daarnaast wilde ik graag onderzoeken welke verbeteringen nog mogelijk waren bij de trillingsmonitor zodat een verschuiving kan plaatsvinden van een diagnose (passieve) concept naar een prognose (actieve) concept.”

 Om tot de juiste antwoorden te komen heeft Marcel onder meer een literatuurstudie gedaan naar onderhoudsconcepten. Op deze manier kon hij vaststellen dat de huidige manier van onderhoud valt onder het zogenaamde preventieve onderhoud en dat de gewenste toekomstige situatie valt onder het zogenaamde proactieve onderhoud. Daarnaast heeft hij onderzoek gedaan naar de beschikbare kennis bij Defensie aangaande trillingsanalyse en tot slot zijn er berekeningen gedaan met betrekking tot de kosteneffectiviteit van de trillingsmonitors. Marcel: “Uit de laatste berekeningen bleek onder meer dat het continu monitoren van de lagerconditie aanzienlijke gevolgschades – als gevolg van falende lagers – voorkomt.

De baten waren bovendien hoger dan de kosten en dát wil je graag weten natuurlijk.

 Om een stapje verder te komen in het onderhoudsconcept – van preventief naar predictief of proactief onderhoud – is het noodzakelijk om te achterhalen waarom de lagers sneller slijten dan de fabrikant voorschrijft. Deze werkzaamheden staan ingepland voor 2012 en bieden de mogelijkheid het onderhoud daadwerkelijk naar een hoger plan te tillen.”

Het kostte me moeite om af te kicken

 De opleiding aan Hogeschool Utrecht heeft Marcel als zeer verfrissend ervaren: “Je zit met veel jonge mensen in een klas waarvan sommigen nog maar een hele beperkte werkervaring hebben. Hierdoor hebben ze vaak een hele andere en frisse kijk op dingen en daar kun je – als doorgewinterde werknemer – echt je voordeel mee doen. Zij profiteren op hun beurt natuurlijk weer van mijn ervaring. Wat dat betreft zijn de twee jaar omgevlogen en had ik vlak na het afronden van de opleiding echt een beetje moeite om af te kicken. Er was ’s avonds opeens tijd over die niet met studeren werd ingevuld en ook de omgang met al die jonge mensen miste ik.

 Inhoudelijk heb ik veel geleerd op uiteenlopende vlakken. Zo heb ik ‘aan den lijve ondervonden’ dat je een probleemstelling eerst heel goed moet afbakenen zodat duidelijk is welke gegevens je nodig hebt om de antwoorden op je vragen te vinden. En om de juiste vragen te kunnen formuleren, moet je weer precies weten wat je doel van het onderzoek nu eigenlijk is. Wat dat betreft heeft de opleiding mijn kennis absoluut op een wetenschappelijk niveau gebracht waardoor vooral de aanpak van vraagstukken nu gestructureerd plaatsvindt. Verder heb ik ontzettend veel geleerd van de docenten die echt met beide benen in de praktijk staan én uiteraard véél lol met medestudenten gehad!”