Student Bas Verbunt

‘Veel van onze klanten hebben de behoefte aan standaardisatie en modularisatie, maar onderkennen ook de noodzaak om flexibel om te kunnen blijven gaan met de behoeften uit de markt.'

Bas Verbunt"In de master hebben we onderzoek gedaan naar de aspecten die een rol spelen bij de invoering van ondersteunende ICT systemen.  De eerdere methode om dit alleen te bekijken aan de hand van theoretische modellen werkt niet, juist de combinatie van het ingaan op relevante aspecten (onderbouwd door theoretische modellen), getoetst aan situaties in de praktijk zorgde voor een goed model.

 

Tijdens het thesisproject van de Master of Engineering kwamen we tot een model: ‘Generic Integration Framework’. Dit model biedt bedrijven concrete handvaten om de interne complexiteit te reduceren door middel van standaardisatie en modularisatie op product niveau, wordt de mogelijkheid gecreëerd om de efficiency van standaard en generieke producten te combineren met de flexibiliteit van specials op proces niveau en wordt ICT ingezet als ‘enabler’ om routine taken in het ontwerp proces vergaand te automatiseren op facilitair niveau.

Naast persoonlijke ontwikkeling heeft de master PLMXpert Center BV een nog beter inzicht geven in de problematiek van haar klanten. Hierdoor kunnen wij als bedrijf meerwaarden leveren door vergaande advies en optimalisatie trajecten te combineren met de daadwerkelijke realisatie middels ICT!"

Bas Verbunt, alumnus Master of Engineering