Workshops studiedag Superdiversiteit

Workshop 1: 'Superdiversiteit en SEL'

Door: Martijn van den Aarssen MSEN, gedragsspecialist, adjunct basisschool het Kompas en Marijn Blommaert MSEN, gedragsspecialist leraar basisschool het Kompas.

Martijn van den Aarssen Marijn Blommaert

Korte inhoud: Nederland, Marokko, Estland, Filippijnen en Rwanda. Een weergave van afkomst van een ‘normale’ groep van een ‘normale’ school. Diversiteit is de nieuwe norm en hét grote vraagstuk waar wij voor staan (Geldof, 2016). De vraag is niet of we ons aanpassen, maar hoe? Dat heeft invloed op sociaal-emotioneel leren op school. Hoe pakken wij dat aan? Hebben wij voor u het verlossende antwoord? Dat niet, maar wat ons betreft vieren we bij ons op school Pasen met broodjes kaas én matses met suçuk.

Workshop 2: 'Thuis komen in de wereld'

Door: Rijan van Geene MSEN, gedragsspecialist, leraar Koninklijke Visio, Leerkracht van het jaar 2013.

Rijan van Geene

Korte inhoud: Rijan van Geene heeft het project ‘Kom binnen’ opgezet. Doel is de mogelijkheden te onderzoeken van omgekeerde integratie. De deur van de (v)so school met ernstig meervoudig beperkte leerlingen waar Rijan werkt wordt opengezet voor normaal lerende kinderen. Wat kunnen zij van elkaar leren in het kader van burgerschapsvorming? Tijdens deze workshop zal Rijan haar ideeën delen om actief burgerschap te bevorderen bij leerlingen met en zonder beperking. Zij is er van overtuigd dat leerlingen die verschillen leren accepteren daar hun verdere leven van profiteren.

Workshop 3: Teamklus

Door: Dian Fluijt MEd, promovenda, auteur van boeken en artikelen over co-teaching en medeauteur van het boek Interprofessioneel werken en innoveren in teams en Niels Markus leraar Dr. A. Comrieschool Kruiningen, student Master Educational Needs specialisatie Leidinggeven.

Dian Fluijt

Korte inhoud: werken met een diversiteit aan mensen in je team is soms een feest, maar kan ook een klus zijn. Vanuit praktijk en recente literatuur spiegelen we jouw team en bekijken welke klus er op jou ligt te wachten. Voor mensen uit po, vo, mbo en hbo die zin hebben om met opgestroopte mouwen met ons aan de slag te gaan. In deze workshop komen de volgende vragen aan de orde:

  1. Hoe volwassen is jouw team en hoe volwassen ben jij?
  2. Wat zijn de groeimogelijkheden voor jouzelf en je team?
  3. Word jij een succesvol teamklusser?

Workshop 4: 'De roep om een dialoog'

Door: Ria Goedhart, MEd, domeincoördinator gedrag, ontwikkelaar nascholingsaanbod Nieuwkomersonderwijs, socratisch gespreksleider, auteur ‘Samenleren op een superdiverse school’.

Ria Goedhart

Korte inhoud: de dialoog krijgt in het onderwijs minder aandacht dan de discussie en het debat. Daardoor oefenen leerlingen en studenten zich meer in het overtuigen van de ander, dan het zich inleven in de ander, het eigen gelijk relativeren en afwijkende meningen tolereren. De roep om een dialoog aan te gaan klinkt echter steeds vaker in onze superdiverse samenleving. Hoe bereiden we onze leerlingen en studenten daarop voor?  In deze workshop komen drie vragen aan de orde:

  1. Wat is een dialoog?
  2. Wanneer kun je de dialoog inzetten op school?
  3. Welke methodieken zijn geschikt voor bao, vo, mbo en hbo?

Workshop 5: 'Even een momentje rust!'

Door: Anja Liberton MEd, hogeschooldocent Master EN Seminarium voor Orthopedagogiek HU, gecertificeerd Beeldbegeleider, eigenaar Coach-3.

Anja Liberton

Korte inhoud: er wordt tegenwoordig veel gevraagd van kinderen. Thuis en op school worden er prestaties verwacht. Naast de inspanningen die zij leveren binnen de schoolse vakken, zijn ze druk met mediawijsheid, overleggen, ontdekken, onderzoeken, spreken en luisteren. Luisteren naar de leerkracht en naar elkaar. Buiten school participeren ze in sportclubs, vriendenclubjes en het gezin. Kortom: een druk programma. De gevolgen hiervan zien we op school en in de klas. De sociaal-emotionele ontwikkeling vraagt aandacht. Dit wordt op scholen vormgegeven met behulp van het sociaal-emotioneel leren (SEL). Een van de mogelijkheden om met de competenties van SEL aan de slag te gaan is werkvormen inzetten waarbij de leerlingen kunnen bewegen, elkaar mogen aanraken en oefenen in het vergroten van de concentratie. Hierbij kun je kiezen voor het bewust hanteren van rustmomenten in de klas. Op basis van onderzoek blijkt het consequent toepassen bij kinderen een positief effect heeft op gedrag en leren.  In de workshop gaan we aan de slag met de mogelijkheden voor het aanbieden van rustmomenten in de klas: welke makkelijk zijn toe te passen in je huidige programma. Hoe kun je deze momenten inhoud geven? Wat voor oefeningen zijn haalbaar?

Workshop 6: Begrijpend Lezen: zinvol genieten met alle kinderen?

Door: Ria Geerse MEd, LIST- en DENK! begeleider, domeincoördinator Leren van de Master EN, HU/SVO.

Ria Geerse

Korte inhoud: het doel van begrijpend lezen is in eerste instantie het versterken van begripsprocessen door na te denken over themaboeken en teksten. Op welke manier kun je alle kinderen vanaf groep 5 meenemen? Wanneer is het werken met leesstrategieën zinvol? Hoe wordt de intrinsieke motivatie versterkt? Welke leerkrachtvaardigheden zijn, tijdens een begrijpend leesles, krachtig? Wat en hoe signaleer je? Hoe ondersteun je in een superdiverse klas leerlingen, die wat extra nodig hebben zonder ze uit te zonderen van het hele groepsproces? De eerste resultaten van het onderzoek DENK! van het lectoraat van de HU worden tijdens deze workshop gepresenteerd.

Schrijf u in voor deze studiedag

Aanmelden

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten