Voorwaarden vanaf 1 september 2017 voor deelname aan het Schoolleiderstraject

Voorwaarden vanaf 1 september 2017 voor deelname aan het Schoolleiderstraject

Het Seminarium voor Orthopedagogiek biedt een geaccrediteerd schoolleiderstraject aan voor de aanvraag en inschrijving van de basisregistratie RADO of RDO bij het Schoolleidersregister PO: Schoolleider PO Basis- en Vakbekwaam. Deze leiden resp. tot het certificaat Schoolleiderstraject Basisbekwaam en het certificaat Schoolleiderstraject Vakbekwaam waarmee u zich kunt aanmelden bij het Schoolleidersregister PO. Kijk voor voorwaarden voor inschrijving op de website van het Schoolleidersregister: https://www.schoolleidersregisterpo.nl

  1. De modulen van het Schoolleiderstraject worden in vaste volgorde gevolgd: Basisbekwaam: persoonlijk leiderschap > leren van innoveren > omgaan met de eisen van de omgeving. Vakbekwaam: leidinggeven aan samenwerkende teams > organisatie en beheer > lerende organisatie.
  2. De vaste volgorde van deze zes modulen duurt langer dan één jaar, met andere woorden de opleiding kan niet worden verkort tot één jaar.
  3. De modulen van het Schoolleiderstraject worden alleen aangeboden in Utrecht. Tenzij hier met opdrachtgevers andere afspraken over worden gemaakt (bijvoorbeeld in het kader van een incompany-traject).
  4. De modulen Basisbekwaam Schoolleiderschap zijn gericht op ambitieuze leraren met potentie die een leidinggevende rol ambiëren. Zij hoeven bij aanvang van dit traject geen lijnverantwoordelijkheid te dragen, maar moeten wel leidinggevende taken kunnen uitvoeren. U moet bijvoorbeeld een vergadering kunnen voorzitten, toegang hebben tot schoolgegevens om een analyse te kunnen maken. U zorgt, in samenspraak met de directeur van uw schoolorganisatie, voor een werkplekbegeleider. Dit is een geregistreerd vakbekwame schoolleider in of buiten de school (bestuur of collega leidinggevende van een andere school). U kunt bij succesvol afronden van het traject Basisbekwaam Schoolleiderschap een certificaat ontvangen waarmee u zich kunt aanmelden bij het Schoolleidersregister PO. Kijk voor voorwaarden voor inschrijving op de website van het Schoolleidersregister: https://www.schoolleidersregisterpo.nl.
  5. Voor instroom Vakbekwaam Schoolleiderschap van het Schoolleiderstraject zijn de volgende ingangseisen: U hebt de modulen Basisbekwaam Schoolleiderschap succesvol afgerond (of certificaat Basisbekwaam Schoolleider bij een andere vergelijkbare opleiding behaald). U heeft een leidinggevende functie met leidinggevende verantwoordelijkheid (teamleider, locatieleider, adjunct-directeur, directeur of waarnemend directeur). U zorgt, in samenspraak met de directeur van uw schoolorganisatie, voor een werkplekbegeleider. Dit is een geregistreerd vakbekwame schoolleider in of buiten de school (bestuur of collega leidinggevende van een andere school). U kunt bij succesvol afronden van het traject Vakbekwaam Schoolleiderschap een certificaat ontvangen waarmee u zich kunt aanmelden voor registratie bij het Schoolleidersregister. Kijk voor voorwaarden voor inschrijving op de website van het Schoolleidersregister: https://www.schoolleidersregisterpo.nl.
  6. U begint het Schoolleiderstraject met een startassessment waarin u een persoonlijke inschaling maakt van uw beginsituatie met behulp van het Instrument Beroepsprofiel op de competentiematrix van het Schoolleidersregister aangevuld met 360 graden feedback van minimaal twee collega’s. De uitkomsten uit het startassessment en de wederzijdse verwachtingen worden in een intakegesprek met een docent/SLB-er besproken. Daarmee maakt u een start met uw ontwikkelportfolio. Tijdens het Schoolleiderstraject laat u zien welke vorderingen u maakt om de vereiste competenties te verwerven en deze worden in twee eindassessments basisbekwaam, respectievelijk vakbekwaam beoordeeld. Voor deze assessments worden vanaf 2017/2018 extra kosten in rekening gebracht: € 495 voor elk assessment (prijspeil 2017/2018).
  7. De directeur van uw school stemt in met het volgen van dit Schoolleiderstraject en stelt u in staat de opdrachten uit te voeren in de praktijk. Uw schoolorganisatie ondertekent een "leerwerkplekovereenkomst".
  8. Het Schoolleiderstraject kent een vast opleidingsprogramma, welke leidt tot verkrijgen van het certificaat Schoolleiderstraject Basis- en/of Vakbekwaam. Het is dus niet mogelijk om modulen los te volgen.
  9. De modulen van het Schoolleiderstraject kunnen niet gebruikt worden voor herregistratie bij het Schoolleidersregister PO. Voor herregistratie zijn modulen ontwikkeld op zes van de zeven professionaliseringsthema’s. Kijk bij voorwaarden voor aanmelding voor herregistratie op de website van het Schoolleidersregister: https://www.schoolleidersregisterpo.nl.
  10. Als u tijdens of na het Schoolleiderstraject de Master Educational Needs – specialisatie Leidinggeven volgt, komt u in aanmerking voor het diploma Master Educational Needs – Specialisatie Leidinggeven, mits u de zes specialistische modulen van de specialisatie Leidinggeven (zijnde de modulen van het Schoolleiderstraject) en de onderdelen Educational Needs, Communicatie en Kritische Reflectie en uw Praktijkgericht Onderzoek gericht op schoolleiderstaken, met succes heeft afgerond.