Zij-instroom tweedegraads bevoegdheid

Professionals die willen instromen in het onderwijs en een vakverwante hbo- of wo-opleiding hebben afgerond, kunnen via het zij-instroomtraject binnen enkele jaren bevoegd in het onderwijs aan de slag. Ook professionals met een andere bevoegdheid kunnen van dit traject gebruik maken.

Doelgroep
 • Professionals met een afgeronde (vakverwante) hbo- of wo-opleiding, een baan in het vo of mbo. Zij-instroom is tevens beschikbaar voor professionals met een andere bevoegdheid.
Traject
 • Het assessment (geschiktheidsonderzoek) bestaat uit:
  o Maken van een portfolio
  o Criterium Gericht Interview
  o Praktijkopdracht
  o (Formatieve kennistoets)
  o Rapportage
Studieduur en -belasting
 • Maximale opleidingsduur: 2 jaar
 • Studiebelasting hangt af van het persoonlijke opleidingstraject. Ongeveer 20-28 uur per week.
Kosten 
 • Geschiktheidsonderzoek: € 2330.
 • Opleidingscontract: ca. € 10000 -  € 17500. Subsidie mogelijk.
Aanmelden
Resultaat
 • Tweedegraads lesbevoegdheid, je ontvangt een baccalaureaat.
 • Lesgeven in het betreffende vak in vmbo, mbo en onderbouw havo en vwo.   

Meer weten over zij-instroom tweedegraads lesbevoegdheid?