Versnelling binnen de reguliere deeltijdopleiding

Doelgroep
 • Professionals met eerder behaalde resultaten in het hbo of wo
 • Professionals met werkervaring in het onderwijs
Traject
 • Reguliere deeltijdstudie met daarbinnen: vrijstellingen (resultaten uit hoger onderwijs, max. 5 jaar oud), versnellen binnen de stage(s) met werkervaring in het onderwijs & leerwegonafhankelijke toetsing (LOT) .
Studieduur en -belasting 
 • Reguliere deeltijdopleiding: 4 jaar (240 ECTS credits, per jaar 1680 uur studiebelasting)
 • Afhankelijk van de mogelijkheden tot versnellen en eigen inzet kan de opleiding gemiddeld met een half jaar tot een jaar verkort worden
 • Heeft u meer behoefte aan tijds- en plaats onafhankelijk studeren? In dat geval worden met u de mogelijkheden besproken om het onderwijs in een blended leeromgeving te volgen.
Kosten
 • Intake: kosteloos.
 • Opleiding: zie Kosten
Aanmelden
 • Voor een intake: Neem contact op met de intakecoördinator van de desbetreffende opleiding. Stuur een mail inclusief cv.
 • Opleiding: Studielink
Resultaat
 • Tweedegraads lesbevoegdheid / hbo bachelordiploma
 • Lesgeven in het betreffende vak in vmbo, mbo en onderbouw havo & vwo

Meer weten over versneld studeren in de deeltijdopleidingen?

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten