Vakgericht Maatwerk Incompany

Doelgroep

Het vakgericht maatwerk-opleidingstraject, leidend tot een volledige tweedegraadsbevoegdheid is bedoeld voor pabo-gediplomeerden (en PA) en kandidaten die beschikken over een andere tweedegraadsbevoegdheid en nog niet gestart zijn met een reguliere tweedegraadsopleiding.

Doelstelling

Het vakgerichte maatwerk-opleidingstraject leidt tot een tweedegraads bevoegdheid voor een specifiek vak. Dit geeft je de bevoegdheid om les te geven op het mbo, vmbo, onderbouw havo en onderbouw vwo.

Traject

Het opleidingstraject is op dit moment volop in ontwikkeling. Exacte data en tijden zijn op dit moment niet beschikbaar.

Studieduur en belasting

  • Het gaat om een maatwerktraject van ongeveer 2 jaar, studiebelasting max 3360 uur) speciaal voor mensen met een Pabo diploma of een andere tweedegraads bevoegdheid, voor de bevoegdheden Engels, Nederlands en wiskunde. Dit traject is niet bedoeld voor mensen die al gestart zijn met een tweedegraads lerarenopleiding.
  • Start van het traject is een uitgebreid assessment, waaronder een landelijke kennistoets via 10voordeleraar. Je kunt je hierop voorbereiden. Je krijgt informatie na aanmelding.
  • De opleiding wordt tevens afgesloten met een assessment.

Aanmelden

We bieden vier startmomenten per jaar. Wil je je aanmelden? Mail het inschrijfformulier naar assessmentbureau.fe@hu.nl. Na aanmelding ontvang je een handleiding voor het maken van een portfolio (tijdsinvestering ongeveer 40-60 uur). Het portfolio moet uiterlijk eind april ingeleverd zijn. Het assessment zal plaatsvinden in mei/juni.

Overige informatie

  • Het opleidingstraject kost €12.000,- tot €20.000,-. Voor dit traject is een subsidiemogelijkheid voor Pabo gediplomeerden in het vmbo. Daarnaast is er de mogelijkheid om gebruik te maken van de Lerarenbeurs.
  • Minimum aantal deelnemers: 12

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten