Bevoegdheid Groepsleerkracht voor Pabo-gediplomeerden

Doelgroep

Pabo-gediplomeerden (en PA) die werkzaam zijn in de onderbouw vmbo basis-kader en VSO.

Doelstelling

 • Behalen van bevoegdheid “groepsleerkracht onderbouw basis/kader”.
 • Daarbij vermeld de vakken die gegeven mogen worden, t.w.: rekenen/wiskunde, Nederlands en vakken uit de profielkeuze.
 • Bevoegdheid voor in de onderbouw (eerste twee leerjaren) vmbo basis-kader.

Traject

 • Blended, waarvan een belangrijk deel via zelfstudie, digitale omgeving en werkplekleren.
 • Twaalf contactmomenten op het opleidingsinstituut (woensdag van 13.00 tot 17.00 of zaterdag van 09.00 tot 13.00 uur).

Het opleidingstraject bestaat uit de volgende onderdelen:

 • een algemeen pedagogisch/didactisch deel gericht op de specifieke doelgroep van de leerlingen onderbouw vmbo;
 • een deel vakinhoud en vakdidactiek rekenen/wiskunde;
 • een deel vakinhoud en vakdidactiek Nederlands;
 • een profieldeel vakinhoud en vakdidactiek. Je kiest uit de volgende profielen: Mens en Maatschappij, Mens en Natuur, Engels.

Studieduur en belasting

 • Totaal 30 ECTS credits (totaal 840 uur), verspreid over 6 maanden (exclusief schoolvakanties).
 • De opleiding wordt afgesloten met een assessment.

Kosten

Het opleidingstraject kost 4800 euro. Voor dit traject is een subsidiemogelijkheid.

Aanmelden

Door middel van het aanmeldformulier.

Overige informatie

 • Minimum aantal deelnemers: 12
 • Incompany: mogelijk vanaf 12 deelnemers
 • Start: februari 2018 (opgave tot 10 januari 2018)

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten