Mogelijkheden onderwijsbevoegdheid halen

Er zijn verschillende wegen die kunnen leiden naar een (extra) bevoegdheid om les te mogen geven in het vo en/of mbo. Onze flexibele trajecten bieden professionals met eerder behaalde resultaten in het hbo of wo mogelijkheden om versneld een onderwijsbevoegdheid te halen. Voor professionals die al een baan in het onderwijs hebben zijn gesubsidieerde trajecten mogelijk. Flexibel, praktijkgericht en persoonlijk.

Mogelijke routes

Contact

Heb je vragen over welke route voor jou geschikt is? Wil je overleggen met de intakecoördinatoren? Kijk dan op deze pagina voor hun contactgegevens.

Contact

Zit er voor u geen variant bij voor versneld studeren en denkt u toch daarvoor in aanmerking te kunnen komen? Dan kunt u contact opnemen met assessmentbureau.fe@hu.nl of bellen naar 088-4810089.

Subsidie

Benieuwd of je in aanmerking komt voor subsidie als je van plan bent om leraar te worden in het voortgezet onderwijs? Download het overzicht met stimuleringsregelingen, of lees de toelichting in de Staatscourant.

Bekijk het direct