Veelgestelde vragen over het volgen van een mastermodule

Wat zijn de toelatingseisen voor het volgen van een mastermodule?

Om een vakspecifieke mastermodule uit een van de masteropleidingen van Instituut Archimedes te volgen dient u te voldoen aan de ingangseisen van de betreffende masteropleiding.
Om deel te kunnen nemen aan een vakoverstijgende mastermodule dient u in het bezit te zijn van een tweedegraads lesbevoegdheid. In sommige gevallen gelden aanvullende toelatingseisen, deze worden dan vermeld bij de betreffende mastermodule.

Kun je behaalde modules laten meetellen in een nog te volgen master?

Wanneer u afzonderlijke modules uit een bachelor- of masteropleiding volgt, biedt Hogeschool Utrecht u de mogelijkheid om studiepunten (EC's) te behalen. Die EC's kunnen meetellen voor het behalen van een officiële bachelor- of masterdiploma. Meer informatie leest u in de flyer. 

Mastermodules die op contractbasis gevolgd worden kunt u mee laten tellen voor een nog te volgen master door u op het moment van de toets in te schrijven als extraneus (kosten ca. € 160,-) om de punten te registreren. Deze registratie is niet mogelijk door middel van een vrijstelling, het is wel mogelijk om voor het vak een leerweg onafhankelijke toets te maken. Let er bij het volgen van de vakoverstijgende modules op dat u maar één van deze modules kunt laten meetellen binnen het masterprogramma.

Hoe lang zijn de punten van een behaalde module geldig?

Als u als contractstudent een module als extraneus afrondt en daarmee studiepunten binnen de masteropleiding behaalt, is voor dat deel de OER MA (Onderwijs- en examenregeling Masteropleidingen) van toepassingen (zie artikel 4 OER MA voor de reikwijdte van deze regeling). Artikel 19 lid 5 OER MA regelt de geldigheidsduur: 6 jaar, tenzij in de studiegids een afwijkende termijn is vermeld. De student kan de examencommissie verzoeken om de geldigheidsduur te verlengen (criterium hierbij is actualiteitswaarde van de cursus).

Hoe kan ik me aanmelden voor een mastermodule?

Voor de vakoverstijgende mastermodules uit het assortiment van Centrum Archimedes kunt u zich aanmelden via de websites van de modules. Deze websites staan op de pagina mastermodules.
Voor vakinhoudelijke en vakdidactische modules die géén website hebben, kunt u zich aanmelden via ca@hu.nl.

Wat zijn de kosten voor het volgen van een mastermodule?

Het volgen van een mastermodule kost € 690,- per module van 5 EC, exclusief de inschrijving als extraneus (€ 160,-) als u de punten mee wil laten tellen voor een nog te volgen master.

Hoe en wanneer moet de module betaald worden?

U ontvangt na aanmelding een factuur voor het totaalbedrag van de cursus € 690,-, deze moet bij aanvang van de cursus worden voldaan. Het is ook mogelijk om de module door de werkgever te laten betalen, in dit geval ontvangt deze de factuur.

Indien u zich inschrijft als extraneus via studielink, vindt de betaling (€ 160,-) plaats op de wijze die u heeft aangegeven bij de inschrijving.

Sluiten de mastermodules qua niveau aan op een bacheloropleiding?

Onze masteropleidingen sluiten aan op een tweedegraads bacheloropleiding en richten zich op lesgeven in het eerstegraads gebied. Sommige modules zijn ook interessant als verdieping voor docenten die lesgeven in het tweedegraads gebied of in het mbo.

Waar is meer informatie te vinden over de inhoud van de modules?

De inhoud van vakoverstijgende mastermodules is te vinden op de websites van de mastermodules. Deze websites staan op de pagina mastermodules.
De inhoud van de vakinhoudelijke en vakdidactische mastermodules is te vinden in de studiegidsen.
U kunt ook contact opnemen met de contactpersoon van de betreffende master met vragen over de vakdidactische en vakinhoudelijke modules of met ca@hu.nl om in contact te komen met de contactpersonen van de vakoverstijgende modules.

Hoe wordt een mastermodule getoetst?

U doet dezelfde toetsen als de reguliere studenten. Deze informatie is te vinden in de cursusbeschrijvingen en/of de studiegidsen.

Kan een mastermodule ook incompany worden aangeboden?

Bij voldoende belangstelling kunnen de meeste mastermodules ook incompany worden aangeboden op de eigen leslocatie. Neem om de mogelijkheden hiervoor te bespreken contact op met Centrum Archimedes via ca@hu.nl of 088-4817313.