PAD is een effectief programma

Wetenschappelijk onderzoek uit buiten- en binnenland toont aan dat PAD een effectief (evidence based) programma is.

In de Verenigde Staten is er veel onderzoek verricht. Zo behoort PAD tot een van de 11 model programs op het gebied van geweldspreventie.

In Nederland geeft de Databank Effectieve Jeugdinterventies een onafhankelijk beeld van de effectiviteit van programma’s. Het PAD-leerplan krijgt daar de op een na hoogste waardering van effectief volgens goede aanwijzingen.

In 2012 promoveerde Evelien Gooren aan de VU in Amsterdam. Uit haar onderzoek bleek onder meer dat het PAD-leerplan de sociale vaardigheden van kleuters verbeterde. Lees het nieuwsbericht en het proefschrift.