Programma Alternatieve Denkstrategieën (PAD)

PAD of PAD-leerplan staat voor Programma Alternatieve Denkstrategieën. Het is een van oorsprong Amerikaans preventieprogramma dat sinds 1987 in Nederland wordt gebruikt op scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en scholen binnen een REC. Het Seminarium voor Orthopedagogiek is licentiehouder van dit leerplan voor het Nederlandse taalgebied, en was de afgelopen jaren nauw betrokken bij de bijstelling, de doorontwikkeling, de implementatie en de wetenschappelijke evaluatie.

Schoolteams worden getraind met behulp van een uitgebreide lessenserie en tal van extra hulpmiddelen om op een professionele wijze te werken aan de sociale competentie van hun leerlingen. PAD richt zich vooral op de preventie: door niet alleen aandacht te besteden aan gedrag dat wel of niet mag, maar ook systematisch en intensief aan de achterliggende normen en waarden, aan de gedachten en gevoelens van het kind zelf en van de andere betrokkenen, en aan verschillende manieren om problemen op te lossen, worden kinderen sociaal en emotioneel competenter.

Lees meer over PAD.