Team regio zuidoost

Studiecoördinator masteropleidingen/teamleider
Ger Ramakers
tel.: 06 51 45 34 17
e-mail: ger.ramakers@hu.nl

Landelijk coördinator Master Educational Needs (EN)
Ginny Vlieks – Spelthaen
tel.: 045 528 27 27
e-mail: ginny.vlieks@hu.nl 

Managementassistent

Anne-Marie Loermans
tel.: 088 481 78 40
e-mail: anne-marie.loermans@hu.nl

Opleidingssecretariaat Hogeschool Utrecht

Postbus 14007, 3508 SB Utrecht
tel: 088 481 75 45
e-mail: svo.opleidingssecretariaat@hu.nl

Docenten

  • mw. Van Eenige (Nelly)
  • dhr. Hakvoort (Frans)
  • mw. Van Hertum (Astrid)
  • dhr. Ramakers (Ger)
  • dhr. Ritzen (John)
  • dhr. Thissen (Edwin)
  • mw. Vink-Haane (Mary)