Inschrijfformulier PGO-presentatie

De inschrijving is gesloten. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Vanaf 14.30 uur verwelkomen we u graag met een kopje koffie of thee. Om 15.00 uur start ronde 1. Van 16.00 tot 16.30 is er een korte pauze, waarna het programma wordt vervolgd met presentatieronde 2. Deze eindigt om 17.30 uur. We zullen de dag afsluiten met een korte terugblik. De PGO-presentaties zijn geclusterd op onderwerp.

Ronde 1 van 15.00 tot 16.00 uur

Keuze 1: Motivatie en betrokkenheid (vijf onderzoeken)

Essentie binnen de vijf onderzoeken: ouderbetrokkenheid op de Mytylschool, de invloed van 21e-eeuwse vaardigheden in relatie tot de motivatie van leerlingen in het vo, de invloed van de meesterproef op de motivatie van leerlingen in het praktijkonderwijs, de invloed van spel op de betrokkenheid van kleuters tijdens taalactiviteiten, de invloed van thematisch werken op de motivatie van meer- en (hoog)begaafde leerlingen in groep 8.

Keuze 2: Leraar centraal (twee onderzoeken) en Onderwijsvernieuwing (drie onderzoeken)

Essentie binnen de vijf onderzoeken: lesgeven met behulp van de vijf rollen van de leraar, van werkdruk naar werkessentie, de invloed van Lesson Study op het zelfregulerend vermogen van leerkrachten, eigenaarschap binnen gepersonaliseerd leren, het effect van formatieve toetsen op de motivatie van studenten uit het mbo.

Keuze 3: Leesonderwijs (drie onderzoeken) en Gedrag (twee onderzoeken)

Essentie binnen de vijf onderzoeken: inzetten van leesstrategieën en stillezen om te komen tot het beter begrijpen van teksten, werkwijze Ewald Vervaet vs. de voorschotbenadering, inzet van het werken binnen thema’s op het verloop van het leesproces van groep 2 naar groep 3, inzetten van een signaleringsplan op het signaalgedrag van de achtjarige leerling in het speciaal onderwijs, vergroten van de zelfstandigheid van een leerling met ASS kenmerken.

Ronde 2 van 16.30 tot 17.30 uur

Keuze 1: Een gevarieerd aanbod (vijf onderzoeken)

Essentie binnen de vijf onderzoeken: het inzetten van de Ringaanpak als aanpak om groepsdynamiek in kaart te brengen en positief te veranderen, vergroten van de motivatie door het inzetten van technieken van de methode 'Teach like a champion', inzetten van de viertakt van Verhallen om de passieve woordenschat te vergroten in de kleutergroepen,  het inzetten van coöperatieve werkvormen om de leerresultaten van spelling te verbeteren in groep 5, het effect van de inzet van blokschrift vs. het aanbieden van lopend- én blokschrift.

Keuze 2: Rekenonderwijs (vier onderzoeken)

Essentie binnen de vier onderzoeken: het effect van het inzetten van interventies uit het protocol dyscalculie bij rekenzwakke leerlingen in groep 7/8, het inzetten van de vertaalcirkel om het rekenbegrip te verhogen in groep 3, het effect van het inzetten van 'Met Sprongen Vooruit' op de scores van de Cito-toets Basisbewerkingen van leerlingen in groep 5, het effect van compacten en verrijken van de rekenstof betreffende de betrokkenheid van getalenteerde leerlingen.

Keuze 3: Gespreksvoering & Coaching (vijf onderzoeken)

Essentie binnen de vijf onderzoeken: coaching van de leerkracht van groep 4 tijdens de invoer van 'Met sprongen vooruit', de invloed van vertrouwen: de ontwikkeling van een collega, de meerwaarde van het startgesprek, het inzetten van het oplossingsgericht gesprek om instructievaardigheden te vergroten, de invloed van oplossingsgerichte kindgesprekken in combinatie met compacten en verrijken, op de intrinsieke motivatie van leerlingen bij het vak rekenen.