Samenwerking en vestigingsplaatsen

Persbericht

Hogeschool Utrecht en Windesheim herschikken lesplaatsen Master EN

Windesheim en Hogeschool Utrecht bieden vanaf komend studiejaar de Master Educational Needs (EN) aan vanuit elf leslocaties. De hogescholen zetten hiermee een belangrijke stap in hun samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek binnen het educatieve domein. Het Ministerie van OCW heeft ingestemd met de herschikking van de lesplaatsen voor de Master EN. Windesheim Flevoland in Almere is op termijn een nieuwe lesplaats.

>> Lees meer

Samenwerken

Hogeschool Utrecht en Windesheim willen de samenwerking binnen het educatieve domein verder intensiveren onder de noemer School of Education.

De missie
We leiden leraren op, die met passie voor onderwijs en een onderzoekende houding voortdurend zoeken naar actuele, creatieve, vernieuwende en wetenschappelijk gefundeerde mogelijkheden om hun leerlingen te stimuleren tot leren uit nieuwsgierigheid. Zij maken onderwijs betekenisvol voor álle leerlingen. Gedurende hun loopbaan bieden wij hen en hun teams doorlopende professionele ontwikkeling, zodat zij vanuit actuele inzichten hun werk kunnen blijven verbeteren.

Gedurende dit programma krijgt de samenwerking tussen Hogeschool Utrecht en Hogeschool Windesheim gestalte. Op hoofdlijnen houdt dit in:

  1. Een gezamenlijke Graduate School (later genoemd als GS) onder hoofdstuk 8 Wet op Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek ingericht conform het model van het University College Amsterdam, waarin het onderzoek, de masters en het centrum voor professionalisering (professionele markt, inclusief validatiecentrum) worden samengebracht.
  2. Een Undergraduate School (later genoemd als UGS), waarin door middel van structurele samenwerking inhoudelijk een kwaliteitsslag wordt gemaakt bij de bacheloropleidingen (pabo en tweedegraad). Het centrum voor professionalisering werkt eveneens voor de UGS.

>> Lees meer

Veelgestelde vragen

Lees de veelgestelde vragen over de uitruil vestigingsplaatsen Master EN Hogeschool Utrecht (HU) en Windesheim (WH).