Dubbele onderwijsbevoegdheid leraar voortgezet onderwijs/mbo deeltijd

Vanaf het studiejaar 2015-2016 is het mogelijk om twee studies tegelijkertijd te volgen bij alle bacheloropleidingen tot leraar voortgezet onderwijs/mbo van Hogeschool Utrecht. Als u beide opleidingen succesvol afrondt, haalt u twee diploma’s. U bent dan voor twee vakken in het voortgezet onderwijs/mbo tweedegraads bevoegd en kunt dus ook in twee vakken lesgeven.

Waarom is het behalen van twee onderwijsbevoegheden interessant?

Met twee diploma’s vergroot u uw kans op een baan in het onderwijs. U bent flexibeler op scholen in te zetten. Kortom, met twee bevoegdheden bent u extra interessant voor het werkveld.

Voor wie is het traject dubbele onderwijsbevoegdheid geschikt?

Eén studie combineren met een baan en een privéleven vereist al een strakke planning en veel discipline, laat staan twee studies tegelijkertijd volgen. Het traject dubbele onderwijsbevoegdheid is om die reden vooral geschikt als u uw eerste studie versneld kunt afronden. Dit kan op verschillende manieren. In overleg met de intakecoördinator wordt een persoonlijk studietraject met u besproken. Het behalen van een dubbele onderwijsbevoegdheid kan hierin worden meegenomen.

Hoe is het studietraject opgebouwd?

Het totale traject voor het volgen van twee studies duurt vijf jaar. In het eerste en tweede jaar volgt u extra vakken van uw eerste studie. In het derde, vierde en vijfde jaar volgt u vooral vakken van uw tweede opleiding. De vakken die over het beroep van docent gaan, volgt u maar één keer. De eindstage doet u in beide vakken. Als u beide studies afrondt, behaalt u twee keer 240 studiepunten en twee diploma's.Het daadwerkelijk te behalen aantal studiepunten is lager, aangezien u de beroepsgerichte vakken maar één keer volgt.

Vanaf welk jaar start ik met de tweede studie?

U kunt vanaf het eerste studiejaar starten met een verzwaard studietraject. Deelname aan dit traject is op advies van de intakecoördinator mogelijk. In het eerste jaar volgt u twee en in het tweede jaar drie extra vakken van uw eerste studie. Als u aan het eind van het tweede studiejaar 140 studiepunten (d.w.z. 20 punten extra) hebt behaald, start u in het derde jaar met uw tweede opleiding. Deze tweede studie kunt u binnen drie jaar afronden. U schrijft zich voorafgaand aan het eerste studiejaar in voor uw eerste studie. Als u aan de voorwaarden voldoet, schrijft u zich voorafgaand aan het derde studiejaar in voor uw tweede studie.

Hoe zit het met het rooster?

Alle deeltijdopleidingen werken met een digitale leeromgeving. Het is mogelijk om voor de afronding van een vak alleen de toets te maken, zonder de lessen te volgen. Zo kan er ruimte ontstaan om vakken van een andere studie te volgen binnen het deeltijdrooster. Het kan gebeuren dat u voor uw tweede studie lessen moet volgen met de voltijdstudenten op andere dagen, omdat de lessen van beide deeltijdstudies op hetzelfde moment plaatsvinden. De lessen voor voltijders vinden overdag plaats. Sommige opleidingen, zoals natuurkunde en scheikunde, zijn beter te combineren, vanwege de gemeenschappelijke propedeuse. In overleg met de intakecoördinator wordt per persoon gekeken naar de mogelijkheden.

Wat is de extra studielast?

De studielast per week zal per persoon verschillen. Houd rekening met gemiddeld zo’n acht uur extra studielast per week.

Zijn er extra kosten?

U betaalt maar één keer collegegeld, zolang u beide studies tegelijkertijd volgt. U betaalt wel één jaar extra collegegeld, omdat u vijf jaar studeert in plaats van vier.

Vragen?

Heeft u algemene vragen over het behalen van een dubbele onderwijsbevoegdheid? Neem contact op met Rachel Collins: rachel.collins@hu.nl.