Update

Update #2
Column Film en pedagogiek: Hallo Salaam

In de vijftien minuten durende documentaire Hallo Salaam bezoeken Sil (10 jaar) en Merlijn (11 jaar) het vluchtelingenkamp Tara Kepe op Lesbos in Griekenland. Ze kennen de verhalen over de kinderen die daar leven van hun moeders en nu willen ze het zelf zien en ervaren. De moeders (Kim van Haeften en Janine Oosterhoff) deden eerder vrijwilligerswerk in het kamp. Hoe is het voor kinderen om daar te wonen?

De film maakt onderdeel uit van het afstudeerportfolio van Kim van Haeften, student aan de masteropleiding Pedagogiek. Renée van der
Jongetje in vluchtelingenkamp Tara Kepe op Lesbos speelt met steentje en auto op straat Linde (coach masteropleiding Pedagogiek vanuit een ecologisch perspectief) schreef een column naar aanleiding van de documentaire Hallo Salaam.

Lees de column, eerder verschenen in het vaktijdschrift Pedagogiek in Praktijk (PiP).
Hallo Salaam is te zien via Uitzending gemist.

Update #1
Publicatie De Kunst van naar buiten gaan

Waarom is het voor kinderen belangrijk om naar buiten te gaan en buiten te spelen? En hoe kun je als pedagogisch medewerker dit spel versterken?

Voorpagina publicatie de kunst van naar buiten gaan - Master PedagogiekIn de publicatie 'De Kunst van naar buiten gaan' geven negen pedagogisch medewerkers een rondleiding in hun praktijk. Elk portret vertrekt vanuit het doen en richt de aandacht op een aspect van het pedagogisch handelen in de buitenruimte. Zo laten de pedagogisch medewerkers zien waarom het voor kinderen belangrijk is om naar buiten te gaan en buiten te spelen. En hoe de omgeving en simpele materialen door kinderen worden aangegrepen voor spel, waarom spel zo belangrijk is voor kinderen en hoe dit proces voorop kan staan als je observeert. Aan de ene kant nietsdoen, niet ingrijpen, is een pedagogische keuze en geeft op die manier kinderen de mogelijkheid om te experimenteren. Het betekent de ruimte onderzoeken met -soms letterlijk- vallen en opstaan (risicospel). Aan de andere kant kan het doen en ervaren ook doelbewust worden aangestuurd en deze pedagogische keuze leidt weer naar andere betekenisvolle ervaringen voor kinderen. Een aantal pedagogisch medewerkers vertelt over hoe zij hun pedagogisch handelen in de buitenruimte versterken door samen te werken met natuurexperts en ouders. Tot slot nodigen de schrijvers pedagogisch werkers uit om de kunst van naar buiten gaan zelf in praktijk te brengen aan de hand van praktische oefeningen.

Auteurs van het boek zijn Marian Joven en Dieuwke Hovinga , verbonden aan Hogeschool Leiden, en Dorine van Eijk en Renée van der Linde, verbonden aan Hogeschool Utrecht.

De Kunst van naar buiten gaan. Portretten van pedagogisch handelen in de dagopvang.
Als pdf te verkrijgen: https://www.hsleiden.nl/binaries/content/assets/hsl/lectoraten/natuur-en-ontwikkeling-kind/publicatie-de-kunst-van-naar-buiten-gaan-web.pdf
Als boek te bestellen via walters.i@hsleiden.nl; € 12,50 incl. verzendkosten.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten