Ervaringen supervisoren

Pim Suijdendorp Pim Suijdendorp - supervisor, (team)coach DFZ, Utrecht
“Het afgelopen jaar heb ik aan de HU de Supervisorenopleiding gedaan. In dit jaar kreeg ik de gelegenheid om stap voor stap betekenis en invulling te geven aan het supervisorschap. Mijn persoonlijk leerproces ging hierbij hand in hand met het begeleiden van andermans leerproces.

Het opleidingsjaar was opgedeeld in twee delen. In het eerste deel van de opleiding stond het kennismaken met de diverse supervisiemethodieken op de voorgrond. In het tweede deel van het opleidingsjaar werd er aan de hand van diverse thema’s de nodige verdieping aangebracht. De werkwijze typeerde zich door de combinatie van praktijk en theorie. De praktijk kwam onder andere terug in het leren van eigen en andermans ervaringen, waarbij het verzorgen van een tweetal supervisiereeksen als voornaamste input gold. Er werd als het ware een parallelproces gecreëerd, waardoor ik als supervisor in opleiding (SIO) elke lesdag uitgedaagd werd om door middel van de lesstof en mijn eigen input te reflecteren op mijn handelen als SIO. Hierdoor kwam mijn leerproces voortdurend op de voorgrond te staan. De theorie hielp om het handelen als supervisor te onderbouwen, waarbij diverse supervisiemethodieken en -principes de revue passeerden. Door op de lesdagen aan het werk te gaan met de diverse methodieken kreeg ik de gelegenheid om de lesstof eigen te maken.

Het zelf ervaren van wat het effect van een methodiek op een supervisant kan zijn, vond ik leerzaam. Zo kende voor mij de combinatie van praktijk en theorie de juiste balans. Dit maakte de lesdagen afwisselend en dynamisch. Het maakte dat het supervisievak echt ging leven, het gaf inspiratie. Het afgelopen opleidingsjaar heeft me in beweging gezet. Ik weet nu wat mijn drijfveer en mijn kwaliteiten als supervisor zijn. Zo heb ik zicht gekregen op dat wat ik als supervisor te bieden heb. Aan de hand van deze opleiding heb ik een ontwikkeling doorgemaakt, waardoor ik als supervisor een stevige, eerste stap in het werkveld heb gezet. “
   
Linda van Dijk - Dommele Linda van Dijk - behandelcoördinator Youké Sterke Jeugd
"De opleiding tot supervisor bij de HU leert je op basis van handreikingen uit theorie en praktijk vorm te geven aan supervisie. Je maakt je verschillende werkvormen eigen door ze in de les te oefenen en ervaart zo gelijk wat bij jou en de ander past. Ik heb het als prettig ervaren dat er zowel les wordt gegeven door twee vaste docenten als door gastdocenten. Binnen de opleiding is veel ruimte om je eigen manier van supervisie geven te ontdekken en uit te bouwen. Door de opleiding heb ik mijn ‘gereedschapskist’ met vaardigheden kunnen vullen en heb ik leren vertrouwen op mijn kennis en kunde." 
   
Michiel Hollander Michel Hollander - groepswerker intensieve psychiatrie Arkin
"Het afgelopen studiejaar heb ik aan de HU de post-bachelorcursus Supervisorenopleiding gevolgd. Terugkijkend op het afgelopen jaar ben ik tevreden met de aangeboden leerstof en de wijze waarop dit is aangeboden door de twee docenten. Een aanbod vanuit de verschillende stromingen, waarbij je als supervisor in opleiding de leerstof mag gebruiken die je het meest aanspreekt. Door de brede ervaring van de docenten, en het gebruikmaken van gastdocenten in het tweede deel van de opleiding, krijgt men een brede basis mee richting de praktijk van de supervisie. Er is veel inbreng mogelijk als supervisor in opleiding, hier gaat men mee aan de slag tijdens de schooldagen. Dit alles in overleg met de studenten en met veel respect voor de persoon en de ervaring. Uiteraard zijn er verbeteringen aan de opleiding mogelijk, maar belangrijk hierbij vind ik dat de docenten openstaan voor de feedback van de betreffende studentengroep. Ik vind het jammer dat de opleiding maar een jaar duurt, want op deze wijze leren is boeiend. Leren over het vak van supervisie, maar ook leren over jezelf en de ander. Een waardevolle opleiding!"
   
Nici van 't End Nici Van 'T End - teacher/trainer Hogeschool Utrecht
"Ik heb gekozen voor de Supervisorenopleiding van Hogeschool Utrecht omdat deze praktijkgericht zou zijn. En dat klopte ook! De (ervarings)oefeningen en het werken met verschillende werkvormen maakten dat mijn schatkist rijkelijk is gevuld. Het aanbieden van een werkvorm ging hand in hand met een parallelle ontwikkeling op persoonlijk en professioneel vlak.
Als ik de opleiding in kernwoorden moet vatten dan doe ik een poging: leerzaam, aansluiten, zinvol, humor, er mogen zijn, acceptatie, kwaliteiten, emotie, concepten, stromingen, leren leren, volgen, confronteren, veiligheid en vertrouwen…"           
   
Sigrid Valk Sigrid Valk - social worker Altrecht
"Ik heb het afgelopen jaar als zeer waardevol ervaren. Vooral de schooldagen waarin ervaringen uitgewisseld konden worden. De opbouw van deze dagen liep bijna gelijk aan de fase waarin ik supervisie gaf. Door het kunnen en mogen oefenen met verschillende werkvormen maakte ik deze stukje bij beetje eigen. De docenten stonden open voor feedback en anticipeerden op de vragen vanuit de groep waardoor het voor iedereen leerbaar bleef."           
   
Marian van Kooten Marian van Kooten - homeopaat en studentenbegeleider bij de School voor Homeopathie in Amersfoort
"Ik begon de opleiding tot supervisor omdat ik wilde leren hoe ik mijn studenten homeopathie beter kan begeleiden. En dat is zeker gelukt. Want door het volgen van de Supervisorenopleiding aan Hogeschool Utrecht (HU) heb ik mijn kennis en kunde flink kunnen uitbreiden. Door supervisie is het mogelijk om de kwaliteit van de individuele student te verbeteren, en daarmee ook de kwaliteit van een totale beroepsgroep.
Een citaat dat ik tegenkwam bij het schrijven van mijn eindwerkstuk geeft voor mij weer wat je kan bereiken met supervisie bij mensen die in opleiding zijn voor een medisch beroep: ‘to welcome uncertainty, as clinicians, we need an internal ‘ballast’. The ability to stay calm in the face of not knowing’(Epstein, 2008). De opleiding tot supervisor heeft mij hetzelfde geboden. Ik weet niet alles, maar ik heb wel de stabiliteit gekregen om daar niet van te schrikken en van daaruit rustig te gaan verkennen. De Supervisorenopleiding van de HU bood mij ruimte om mijn eigenheid als supervisor te ontdekken en vorm te geven. De docenten zijn steunend en tegelijkertijd ook stimulerend, waardoor er een veilig leerklimaat ontstaat."
   
Wilna van den Heuvel Wilna van den Heuvel - speldeskundige, supervisor, contactclown en beeldend kunstenaar
“Ik vond het een erg plezierige opleiding. Veel leeswerk, veel praktijkopdrachten, maar je krijgt zulke mooie inzichten over jezelf en de ander. Het mooiste aan deze opleiding vond ik dat je je totaal kunt ontwikkelen tot een supervisor met een eigen gezicht, niet in een vast stramien. Je bent wie je bent met je eigen kwaliteiten en talenten en die kun je inzetten in je supervisorschap. Zo heb ik mijn ervaringen vanuit spelbegeleiding, vanuit kunst en clown kunnen verwerken, zodat ik dicht bij mezelf kon blijven. Ik heb genoten en zet het nu volop in, in de praktijk bij de speltherapie en spelagogiekopleiding.”
   
 Remy Welleman Remy Welleman - teamleider en aspirant-supervisor
“In september 2014 ben ik begonnen met de Supervisorenopleiding van Hogeschool Utrecht. Mijn doel was om mijn coachings- en begeleidingsvaardigheden te ontwikkelen. De keuze voor deze opleiding (uit tal van andere opleidingen) was voornamelijk gebaseerd op de diversiteit van het aantal stromingen die aan bod komen binnen de supervisie-en coachingswereld. Ik kon hier een keuze uit maken die bij mijn voorkeur past: welke kleur past bij mij als supervisor? Tijdens de opleiding heb ik de (des)kundigheid van de docenten als grote meerwaarde gezien, die -naast de open en ontspannen sfeer in de lessen- de ruimte om te leren hebben gemaakt, zodat ik mijn doel heb kunnen bereiken. De veelzijdigheid aan literatuur, methodieken en vaardigheden hebben mij blijvend geïnspireerd tot leren en bovenal nieuwsgierig en alert gehouden. Ik wens deze opleiding daarom ook toe aan een ieder die wil leren en zichzelf wilt ontwikkelen.”