Intakeformulier Social Work 2017

Welkom bij de deeltijdopleidingen van de Hogeschool Utrecht! Voorafgaand aan een persoonlijk intake gesprek willen wij u vragen dit intake formulier in te vullen.

De intake is een vragenlijst die u helpt om bewust na te denken over uw studiekeuze. Bovendien geeft deze vragenlijst ons de gelegenheid goed voorbereid en met de juiste personen een intakegesprek te plannen. Uw antwoorden kunnen dus worden gebruikt tijdens het adviesgesprek met de opleiding.

Korte toelichting op enkele vragen uit de intakelijst

Werkplek
Voor deze deeltijdopleiding is het van belang dat u over een relevante werkplek beschikt. Indien dit het geval is, verzoeken wij u de vragen onder het kopje 'Werkplek' in te vullen.

Versneld studeren
Het kan zijn dat u op basis van uw vooropleiding in aanmerking komt voor een versnelde leerroute. Wellicht heeft u reeds behaalde diploma's die tot een vrijstelling leiden of heeft u werkervaring waardoor u in aanmerking komt bepaalde kennis/vaardigheden leerwegonafhankelijk te laten toetsen (LOT). Zie de vragen onder 'Versneld studeren'.

Combinatie werk-studie-privé
Een deeltijdopleiding vraagt tijd, organisatie en planning naast andere belangrijke aspecten van uw leven. Zie de vragen onder 'Combinatie werk-studie-privé'.

Wij verzoeken u om onderstaande velden zo volledig mogelijk in te vullen.

*
*
*
*
Toelaatbaarheid
*
*
Heeft u het diploma behaald?

*
Werkplek
*
*
*
*
*
Zijn er mogelijkheden om op uw werkplek opdrachten te doen in het kader van de opleiding?


*
Krijgt u medewerking van de organisatie waar u werkzaam bent om deze opleiding te volgen?


*
Versneld studeren
Denkt u dat u op basis van uw vooropleiding / werkervaring in aanmerking komt voor een versnelde leerroute?


*
Heeft u dit reeds besproken met iemand van de opleiding?

*
*
Combinatie werk-studie-privé
Hoeveel tijd verwacht u per week aan de opleiding te besteden (zowel contacttijd als zelfstudie)*
Op welke manier creërt u tijd voor de gekozen studie?*
Taalvaardigheid
Is Nederlands uw moedertaal?

*
Bent u in staat om Nederlandstalige boeken te lezen en verslagen in correct Nederlands te schrijven op Hbo-niveau?


*
Motivatie
Heeft u eerder de open avond bezocht?

*
Bent u op de proefstudeer middag geweest?

*
*
*