Lector Marlies van Steenbergen verbonden aan ICT onderwijs HU

Vanaf januari 2018 is Lector Marlies van Steenbergen anderhalve dag per week verbonden aan de Master of Informatics. Zij zal zich richten op waarborgen van kwaliteit en actualiteit van de opleiding.

Hogeschool Utrecht - Beroepsonderwijs & onderzoek

Hogeschool Utrecht (HU) verzorgt hoger beroepsonderwijs én praktijkgericht onderzoek. Onderzoek binnen Hogeschool Utrecht ‘University of Applied Sciences’ richt zich op innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en is nauw verweven met het onderwijs. De resultaten van het onderzoek leiden tot wetenschappelijke inzichten en worden praktisch toegepast. Hiermee zorgt de HU dat haar onderwijs vakinhoudelijk van hoge kwaliteit blijft en aansluit bij actuele vraagstukken in de beroepspraktijk.

Kenniscentra

Binnen Hogeschool Utrecht is onderzoek georganiseerd in vier kenniscentra, de thuishavens van het onderzoek en een herkenbaar en erkend loket voor de beroepspraktijk. Hier bundelen de lectoren en kenniskringen hun krachten. Op specifieke thema’s en in nauwe samenwerking met het beroepenveld wordt onderzoek uitgevoerd.
Een van de vier kenniscentra is het Kenniscentrum Leren en Innoveren, bestaand uit verschillende lectoraten. Elk lectoraat kent verschillende onderzoekslijnen: aandachtsgebieden waarbij een of meer (promotie)onderzoeken horen.

Lectoraat

Een van de lectoraten binnen het Kenniscentrum Leren en Innoveren is het Lectoraat Digital Smart Services. Dit lectoraat houdt zich bezig met de waarde van diensten: betekenis geven aan digitale diensten. Onderzoek wordt gedaan naar het op een toekomstbestendige manier vinden, ontwikkelen en borgen van digitale diensten. Het lectoraat ontwikkelt daarbij kennis over methoden en mechanismen om ‘by design’ hoge kwaliteit digitale services te ontwikkelen die mensen willen gebruiken.

Lector Marlies van Steenbergen

Marlies van SteenbergenDr. Ir Marlies van Steenbergen is begin 2017 benoemd tot lector bij het lectoraat Digital Smart Services, naast lector Prof. Dr. Ir. Johan Versendaal. Marlies studeerde Algemene Taalwetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen (1987), een bètastudie die zich bezighoudt met de constructie van taal. Naast haar werk vindt Marlies het heel plezierig om te studeren. Zij koos voor de studie Technische Informatica aan de Technische Universiteit Delft, in deeltijd naast haar baan (2000). Sinds datzelfde jaar werkt Marlies bij Sogeti Nederland, waar zij organisaties helpt bij het professionaliseren van hun architectuurfunctie.

De interesse in onderzoek is groot bij Marlies. In 2011 promoveerde Marlies aan de Universiteit van Utrecht op de volwassenheid en effectiviteit van enterprise-architectuur. Naast het belang van fundamenteel onderzoek ontdekte Marlies bij Hogeschool Utrecht de charme van toegepast onderzoek. In 2013 startte zij bij Hogeschool Utrecht als onderzoeker. Marlies gelooft sterk in samenwerking tussen verschillende disciplines, omdat echt goede antwoorden zelden uit één discipline komen. Dit is een van de redenen waarom ze ook actief participeert in het Kenniscentrum Economisch Sterke en Creatieve Stad.

Onder leiding van de lectoren van Steenbergen en Versendaal ligt de focus van het Lectoraat Digital Smart Services ligt op het ontwikkelen van een raamwerk voor data gedreven diensteninnovatie. Het lectoraat wil bedrijven handvatten aanreiken om digitale diensten te kunnen ontwikkelen op ethisch verantwoorde wijze.

Master of Informatics

Mede doordat Marlies zelf ook haar (tweede) master haalde in deeltijd voelt Marlies zich zeer verbonden met de deeltijd Master of Informatics (MoI). Zij is al enige tijd betrokken bij deze opleiding en heeft verschillende studenten begeleid bij het afstuderen. Een voorbeeld van een afstudeeronderwerp aan de Master of Informatics is: “Aanpassing van enterprise-architectuurinspanningen aan een agile omgeving” (Robin Duijs, begin 2017).

Vanaf januari 2018 is Marlies ook anderhalve dag per week verbonden aan de Master of Informatics. Zij zal zich richten op waarborgen van kwaliteit en actualiteit van de opleiding.

Van harte welkom Marlies!

Door: Mieke Braadbaart