Begrippenlijst

Cursus

Er zijn vele soorten cursussen, van masterclass tot maatwerk. Een cursus kan qua tijdsduur variëren van zeer kort tot een meerjarig programma. Bij de post-bachelor- of post-mastercursus gaat het om verdieping of nascholing. Het ingangsniveau voor de cursus is respectievelijk een bachelor- of masterniveau. Voor die opleidingen waar dit ingangsniveau niet geldt, wordt de term bachelor- of mastercursus gebruikt. Elke cursus leidt tot een beroepscertificaat.

Deeltijdbacheloropleiding

De HU biedt diverse bacheloropleidingen in deeltijd aan of duaal, waarbij werk een integraal onderdeel uitmaakt van de studie. In beide gevallen is het onderwijsprogramma zodanig opgezet dat werkende professionals eraan kunnen deelnemen. Deze opleidingen leiden tot een bachelor’s degree.

Masteropleiding

Dit is een verdiepende, specialistische, meerjarige opleiding voor diegenen die zich op professioneel en persoonlijk gebied verder willen ontwikkelen. Je kan een masteropleiding volgen na het behalen van je hbo-bachelor, bij sommige opleidingen aangevuld met enkele jaren werkervaring. Ze worden hoofdzakelijk in deeltijd gegeven. Deze opleidingen leiden op tot een master’s degree. 

Module

Een module is een zelfstandig onderdeel van een bachelor- of masteropleiding. Per module is een certificaat te behalen. Deze certificaten zijn ‘stapelbaar’: een reeks kan leiden tot een degree.

Opleiding

Onder een opleiding verstaan we een volledig onderwijsprogramma dat leidt tot een bachelor’s of master’s degree. Opleidingen worden in verschillende vormen aangeboden, namelijk voltijd, deeltijd of duaal. In dat laatste geval maakt werk een integraal onderdeel uit van het opleidingsprogramma. 

Professional

Voor werkenden die hun professionele kennis en vaardigheden willen verbreden of verdiepen, heeft de HU een divers aanbod. Dit varieert van korte en meerjarige cursussen tot meerjarige deeltijdbachelor- en masteropleidingen.