Testimonial Roel Poppen (specialisatie orthopedisch manuele therapie)

Als fysiotherapeut ben je dagelijks met het menselijk lichaam bezig. Het is dan ook interessant om kritisch naar je huidige manier van handelen te kijken en de verworven kennis en vaardigheden direct toe te kunnen passen.

Roel PoppenTijdens de opleiding leer je zowel de biomechanica van het hele lichaam, als de factoren die hierop van invloed zijn. Je doet nieuwe vaardigheden op om specifieker onderzoek te kunnen verrichten en te behandelen. Vanuit verschillende invalshoeken wordt er theorie over aangeleverd. Tevens leer je dit zelf te zoeken en goed te kunnen beoordelen op betrouwbaarheid en validiteit.

Kennis en vaardigheden

Door deze opleiding te volgen, ontwikkel je een masterattitude. Hierbij staat het onderbouwen van keuzes met de best mogelijke evidentie centraal. Je houding is kritisch en je gaat zaken bewuster toepassen, of juist laten. De leerstof sluit erg goed aan op de beroepspraktijk en na de opleiding beschik je over meer kennis en betere vaardigheden. Omdat het direct in de praktijk toepasbaar is, ervaar je dat je als therapeut beter aan het worden bent en wat de toegevoegde waarde van deze specialisatie is.

Studielast

Er staat ongeveer 20 uur studiebelasting per week voor de opleiding, en daar kom ik ook aan. Ieder blok bevat twee modules en voor elke module staat ongeveer evenveel tijd ingepland. Tijdens sommige blokken zou hier wat meer in geschoven kunnen worden, zodat er voor de zwaardere modules wat meer tijd is, wat bij de minder zware modules wel gemist kan worden. Naast mijn opleiding werk ik 3,5 dag per week. Vanzelfsprekend houd je minder vrije tijd over en zal je wat vaker een biertje moeten laten staan. Het is flink doorwerken, maar goed te combineren met een privéleven. Goed plannen en samenwerken is essentieel: individueel bereid je de lessen voor en verricht je nawerk. Buiten de contacturen om oefen je in subgroepen de vaardigheden. 

Digitaal platform

Er wordt gebruik gemaakt van een digitaal platform, hier staan o.a. video’s op waarin vrijwel alle vaardigheden terugkomen met een duidelijke uitleg. Tijdens oefenmomenten doen wij hier veel beroep op. Kom je ergens toch niet uit, dan kun je daar tijdens de vaardigheidslessen op terugkomen. Er zijn altijd meerdere docenten aanwezig, waardoor er ruimte is om persoonlijk feedback op je uitvoering te vragen. 

Kwaliteit

De kwaliteit van de opleiding is hoog. Tijdens de lessen is er veel expertise aanwezig: docenten van de opleiding zelf en soms ook gastdocenten. Zij doceren vanuit de meest recente inzichten.

Master Fysiotherapie

Specialisatie manuele therapie Over de opleiding