Testimonial Rik de Lange (specialisatie geriatriefysiotherapie)

Diverse onderwerpen hebben hun weg naar mijn handelen op de werkvloer al gevonden. Bijvoorbeeld adequaat trainen, multifactoriële gezondheid, het betrekken van de thuissituatie... ik heb al zoveel geleerd! Het heeft me nú al een andere therapeut gemaakt. Ik handel anders dan voorheen en de patiënt profiteert daarvan.

Rik de LangeNa vijftien jaar werken als generalistisch fysiotherapeut  kwam ik tot de conclusie dat ik toe was aan een nieuwe uitdaging. Fysiotherapie is een fantastisch vak waarin geen werkdag hetzelfde is, maar ik wilde mijn kennis en kunde verdiepen en verbreden. De keuze voor een masteropleiding fysiotherapie is dan snel gemaakt, want daar ligt de professionalisering van de beroepsgroep.  

Grote en groeiende doelgroep 

Ik heb praktisch alle open dagen van de verschillende masteropleidingen bezocht en uiteindelijk viel de keuze op de geriatriefysiotherapie bij Hogeschool Utrecht. Want ouderen zijn een grote en groeiende doelgroep, de specialisatie sluit aan bij de eerstelijns gezondheidszorg waarin ik werkzaam ben en ik heb affiniteit met de ouder wordende mens en mensen met chronische aandoeningen. Ouderen brengen verhalen, ervaring en een in het oog springende positiviteit mee.

Studielast 

De opleiding valt me niet licht, het trekt een wissel op mijn persoonlijke leven, maar het is de moeite waard. Ik moet strak plannen om alles voor elkaar te krijgen. Als je de studielast niet onderschat, zul je prima door het programma heen lopen. 

Wetenschappelijk onderzoek

Hogeschool Utrecht heeft een programma met een mooie mix van wetenschap en praktijk, in een doordacht en samenhangend programma. Je kunt de opgedane kennis direct toepassen in praktische opdrachten. Het gaat er om dat je als geriatriefysiotherapeut de kennis en kunde in huis hebt om met toekomstige vraagstukken adequaat om te kunnen gaan. Het uiteindelijke doel is een kosteneffectieve gezondheidszorg, die voor de geriatrische patiënt een positieve bijdrage levert aan zijn kwaliteit van leven. Daar hoort wetenschappelijk onderzoek bij, al is het maar om onderzoeken van anderen goed te kunnen lezen en interpreteren, maar ook om vanuit de eigen praktijk kennis voor het beroep te genereren.

Trainbaarheid van ouderen 

Nu bekend is dat ik de opleiding volg, weten verwijzers mij nadrukkelijker te vinden. En dan met name als het gaat om kwetsbare ouderen en revalidanten. In de opleiding leerde ik dat de trainbaarheid van ouderen behouden blijft. Dat vond ik opvallend en ik pas deze kennis daarom graag toe. Kennis van de ouder wordende mens op het gebied van gehoor, visus, sociaal welzijn, sluipende kwetsbaarheid en de invloed van fysieke activiteit daarop is duidelijk vergroot door de opleiding, maar ik heb geen medelijden met ze als het gaat om de intensiteit van trainen.

Master Fysiotherapie

Specialisatie manuele therapie Over de opleiding