Testimonial Bas Blom (specialisatie sportfysiotherapie)

Denk je erover om deze masterspecialisatie te gaan doen? Doe het niet om alleen maar nieuwe praktische vaardigheden te leren. Doe het vooral als je wetenschap en praktijk wilt toepassen ten behoeve van je eigen klinisch handelen. Met het niveau dat in Utrecht wordt aangeboden, ga je je echt onderscheiden van collega’s!

Bas BlomWetenschap vertalen naar de praktijk

Tijdens de opleiding leer je kritisch na te denken. Nadenken over wat je wilt bereiken, op welke manier je dat kunt bereiken, wat je daarvoor nodig hebt en wat er bekend en ondersteunend is vanuit de wetenschap. Het leren beoordelen van wetenschap én dit vertalen naar de praktijk, is naar mijn idee de kern van de opleiding en ook de toekomst van de Sportfysiotherapie. De wetenschapskant is niet mijn sterkste punt. In de opleiding leer je hier echter veel over. Het wordt op een dermate didactische wijze aangereikt, dat ik het erg leuk ben gaan vinden.

Reflecteren

Sinds ik deze opleiding volg, ben ik doelgerichter gaan denken en werken. Ik durf veel kritischer te zijn naar mijzelf en naar collega’s. Ik kan beter een mening of standpunt vormen waar ik achter sta. Ook kan ik nu beter keuzes maken en onderbouwen. Begrijpen waaróm je doet wat je doet, ervaar ik als een enorme meerwaarde. Dat is erg prettig, want mijn omgeving verwacht een stuk meer van me nu ik in opleiding ben tot master. Het is belangrijk dat je goed op jezelf en op anderen kunt reflecteren. Ook moet je aan je zwakke punten willen en kunnen werken. Hierbij is doorzettingsvermogen een pré. Je gaat erg veel dingen leren over jezelf als persoon en professional.

Het maximale van jezelf vragen

De opleiding sluit goed aan op mijn interesses en skills. Sport is mijn grootste hobby en dit staat in elke les centraal, of het nu theorie of praktijk betreft. Het werken met sporters is iets wat ik heel graag doe. Daarin streef ik ernaar dat we samen het maximale uit het hersteltraject halen. Het maximale van jezelf vragen om sterker terug te keren na een blessure of om doelstellingen te halen. En als master sportfysiotherapeut wil ik ook het maximale uit mezelf halen om deze trajecten zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. 

Studiebelasting

Het volgen van een masterstudie heeft veel impact op je leven. De studiebelasting is hoog, ervaringen van collega-studenten onderstrepen dit ook. Als je de keuze maakt voor een masterstudie moet je er vol voor gaan. Het is belangrijk dat je prioriteiten kunt stellen. Met het maken van een juiste planning is de opleiding zeker goed te doen. Naar mijn idee is het volgen van een mastertraject een investering in jezelf en je omgeving moet je daarin idealiter kunnen (onder)steunen. De twintig uur studiebelasting die omschreven staat, is niet voor niks. Het inplannen van ‘nadenk’tijd is nodig. Het is niet het leren van rijtjes, maar het nadenken over mogelijkheden en het continu aanpassen aan de omgeving die constant in beweging is.

Logische opbouw

Wat ik prettig vind, is dat de opleiding een duidelijke structuur heeft. Er is een logische opbouw en de verschillende modules ondersteunen elkaar en volgen elkaar goed op. Op die manier ontwikkel je je als persoon en als behandelaar van bachelor- naar masterniveau. Ook het samenwerken met andere masterspecialisaties binnen het musculoskeletale curriculum vind ik een mooie aanvulling. Je deelt ervaringen en inzichten, en leert ook vanuit andere oogpunten naar de casus te kijken en mogelijke zienswijzes te begrijpen. Uiteindelijk is de toekomst naar mijn idee meer gericht op een superspecialisme, samenwerkingen en interdisciplinair werken. De opleiding speelt hier erg goed op in.

Kwaliteit

De kwaliteit van de opleiding is uitstekend. De docenten zijn van hoog niveau en zijn zelf ook op verschillende manieren nog bezig met leren en ontwikkelen, bijvoorbeeld door promotieonderzoek te doen en opleidingen te volgen. De opleiding is naar mijn idee vooruitstrevend binnen Nederland. Dit is bijvoorbeeld ook terug te zien in de gastdocenten die worden uitgenodigd. Dit zijn uithangborden en voorbeeldfiguren binnen de sport in Nederland. De ontwikkelingen binnen de (sport)fysiotherapie worden direct in modules verwerkt. Door de evaluaties die elk blok worden afgenomen, werkt de opleiding continu aan verbetering en ontwikkelt zich steeds verder.  

Master Fysiotherapie

Specialisatie manuele therapie Over de opleiding