Intakeformulier PMO 2017

Welkom bij de deeltijdopleidingen van de Hogeschool Utrecht! U wilt zich inschrijven voor een van de deeltijdopleidingen, of heeft dit al gedaan. Voorafgaand aan een persoonlijk intake gesprek willen wij u vragen dit digitale intake formulier in te vullen.

De digitale intake is een vragenlijst die u helpt om bewust na te denken over uw studiekeuze. Bovendien geeft deze vragenlijst ons de gelegenheid goed voorbereid en met de juiste personen een intakegesprek te plannen. Uw antwoorden  kunnen dus worden gebruikt tijdens het adviesgesprek met de opleiding. We bewaren deze gegevens ook in uw persoonlijke studentendossier. Uw studiebegeleider kan deze gegevens gebruiken om u beter te begeleiden bij uw studie.

Persoonsgegevens
*
*
*
*
Toelaatbaarheid

Elke opleiding heeft toelatingseisen in de vorm van vooropleiding en relevante werkervaring en een geschikte werkplek.

Voor welke opleiding schrijft u zich in?
*
*
Heeft u het diploma behaald?

*
Voldoet u aan de toelatingseisen?

*
*
Werkplek

U moet voor deze deeltijdopleiding opdrachten doen op en over uw eigen werkplek. Het is daarom belangrijk dat u een werkplek heeft die aansluit bij deze opleiding.

*
*
*
*
*
*
Zijn er mogelijkheden om op de werkplek opdrachten te doen in het kader van de opleiding?


*
Krijgt u medewerking van uw organisatie waar u werkt om deze opleiding te volgen?


*
Versneld studeren

Het kan zijn dat u op basis van uw vooropleiding in aanmerking komt voor een versnelde leerroute. Wellicht heeft u reeds behaalde diploma’s die tot een vrijstelling leiden of heeft u werkervaring waardoor u in aanmerking komt bepaalde kennis/vaardigheden leerwegonafhankelijk te laten toetsen (LOT).

Denkt u dat u op basis van uw vooropleiding/ werkervaring in aanmerking komt voor een versnelde leerroute?

*
Heeft u dit reeds besproken met iemand van de opleiding?

Combinatie werk-studie-privé

Een deeltijdopleiding vraagt tijd, organisatie en planning naast andere belangrijke aspecten van uw leven.

Hoeveel tijd verwacht u per week aan de opleiding te besteden (zowel contacttijd als zelfstudie)?*
Op welke manier creëert u tijd voor de gekozen studie?*
Taalvaardigheid
Is Nederlands uw moedertaal?

*
Bent u in staat om Nederlandstalige boeken te lezen en verslagen in correct Nederlands te schrijven op HBO-niveau


*
Tijdens de opleiding kan er gebruikt worden gemaakt van Engelstalige boeken. Bent u in staat om op HBO niveau Engelstalige boeken te lezen?


*
Motivatie
*