Problemen in kaak- en halsgebied

Factsheet

De opleiding master Fysiotherapie van de University of Applied Sciences Utrecht (Hogeschool Utrecht) leidt vanaf 2005 gespecialiseerde fysiotherapeuten op tot master Fysiotherapie in vijf specialisaties waaronder Orthopedisch manuele therapie. In 2012 is het curriculum ingrijpend veranderd: het heeft nu een modulaire structuur. Dit schept mogelijkheden om in het kader van Leven Lang Leren bepaalde modules ook open te stellen voor collega’s uit het werkveld, die niet zijn ingeschreven als masterstudent, maar die zich wel inhoudelijk op masterniveau in een bepaald thema willen verdiepen. In 2015 biedt de opleiding master Fysiotherapie separaat modules uit haar curriculum aan, waaronder Manuele therapie bij patiënten met problemen in kaak- en halsgebied. Deze module is een van de 17 modules van de masteropleiding.

Data:

20 april, 25 april, 18 mei, 25 mei, 8 juni, 15 juni, de toetsdag is: 22 juni 2018

Kosten: € 1029 (vrij van btw)
Prijsinformatie:

De prijs voor de module geldt voor het studiejaar 2017-2018.

Locatie: Heidelberglaan 7 Utrecht
Omvang:

Na het volgen van deze module krijgt u een bewijs van deelname met vermelding van de studielast (140 studiebelastingsuren). Ook is het mogelijk om via een tijdelijke inschrijving in de bachelor-/masteropleiding - waar deze module een onderdeel van is - aan een toets deel te nemen. Hiermee kunt u 5 ECTS credits behalen. Meer informatie hierover leest u in de flyer.

Toelatingseisen:

Naast een afgeronde bacheloropleiding Fysiotherapie dient u werkzaam te zijn, in stage- of dienstverband, binnen het specifieke werkterrein van de Orthopedisch manuele therapie.

Toelating geschiedt op basis van het aantal beschikbare plaatsen.

Accreditatie:

Deze module Manuele therapie bij patiënten met problemen in kaak- en halsgebied is geaccrediteerd voor 140 punten bij het KNGF voor de registers Algemeen fysiotherapeut en Manueeltherapeut. De accreditatie is tot 2019 verleend.

De punten worden alleen toegekend wanneer de module wordt afgesloten met de toets en hierop een voldoende resultaat is behaald.

Centrum voor Bewegingsstudies

Heidelberglaan 7

Heidelberglaan 7
3584 CS Utrecht

Heidelberglaan 7

Locatie-informatie