Masters Educational Needs

Waarom kiezen voor een master?

Leraren en anderen die zich bezighouden met speciale leerlingenzorg hebben collega’s nodig die theoretisch kunnen reflecteren op de eigen beroepspraktijk, en die tot praktijkgerichte onderwijsinnovatie kunnen komen. Het onderwijs vraagt om leraren die zijn opgeleid op masterniveau of die zich verder in die richting willen specialiseren. De masters Educational Needs (masters EN) van het Seminarium voor Orthopedagogiek bieden deze verdieping op de praktijk van het leraarschap. Scholen voor speciaal onderwijs hebben een specifieke taak. De leraren die binnen deze scholen werken zijn gespecialiseerd in het verzorgen van onderwijs dat aansluit bij de specifieke mogelijkheden en beperkingen van leerlingen met complexe problemen en handicaps. Ook deze scholen hebben voor hun leraren behoefte aan verdieping op de praktijk.

Het Seminarium voor Orthopedagogiek ziet het als een uitdaging, mede vanuit uw vraagstelling, leraren op masterniveau op te leiden. Zo kunnen we gezamenlijk een bijdrage leveren aan de borging en uitbreiding van de kwaliteiten van speciaal onderwijzen.

Twee varianten van de masters Educational Needs  

Leraren en directies van scholen geven aan dat zij in toenemende mate te maken hebben met leerlingen bij wie de ontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt. Deze leerlingen volgen onderwijs in zowel reguliere als speciale scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Als deze leerlingen geen adequate, passende onderwijsvormen worden geboden (en dus ook speciale begeleidervaardigheden en expertise van leraren) lopen deze leerlingen forse risico's in onze complexe samenleving.

Het Seminarium voor Orthopedagogiek biedt masters Educational Needs aan die zijn onder te verdelen in twee varianten:

De lesdagen en -tijden van de masteropleidingen vindt u op deze pagina.

Graag wijzen wij u ook op de Master Deaf Studies & Communication Needs, die is ondergebracht bij onze collega’s van het instituut voor Gebaren, Taal & Dovenstudies van Hogeschool Utrecht.

Studiegidsen

Bekijk de studiegidsen van de master Educational Needs.

Inschrijven

De inschrijving loopt via Studielink. Lees meer informatie over inschrijven via Studielink.

Lerarenbeurs

Voor de masters Educational Needs kunnen docenten gebruikmaken van de lerarenbeurs. Kijk voor meer informatie, zoals de voorwaarden, en voor aanvragen van een lerarenbeurs op www.duo.nl. Voor het aanvragen van een lerarenbeurs heeft u de volgende gegevens nodig: Master EN: BRIN-nummer 25DW en ISAT 44103.

Collegegeld tweede opleiding

Vanaf studiejaar 2011-2012 wijzigt het nodige in de bekostiging van het Hoger Onderwijs en daarmee ook de hoogte van het collegegeld. Kijk voor de laatste stand van zaken op www.inschrijven.hu.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met Bureau Inschrijving 088 481 91 11.

Accreditatie door Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

Alle opleidingen kennen een wetenschappelijke fundering, waarbij de toepassing van de theorie in de praktijksituatie voorop staat. De masteropleidingen zijn geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Het palet van kennis, ontwikkeling, directe toepasbaarheid in de praktijk en de mogelijkheid tot discussie met collega’s vormen de rode draad in onze opleidingen en bij onze scholing.

Registratie bij een beroepsvereniging

De beroepsverenigingen bepalen of iemand zich een geregistreerd remedial teacher, intern begeleider, ambulant begeleider, gedrag specialist, schoolvideo interactie begeleider of autisme specialist mag noemen.
Het volgen van een Master Educational Needs is een eerste stap op weg naar een registratie. Daarnaast spelen werkervaring en andere scholing een rol.

Tussen de drie opleidingsinstituten Master Educational Needs (verenigd in het werkverband speciale onderwijszorg: WOSO) en de beroepsverenigingen is het volgende afgesproken:
om zonder meer toelaatbaar te zijn tot het register van een van de beroepsverenigingen wordt geadviseerd 40 studiepunten (ECTS credits) in een, op het beroep gericht(e) leerroute/studieplan te volgen.

Indien een student minder beroepsgerichte studiepunten behaalt, kan voor de toelating tot een van de beroepsverenigingen een nadere argumentatie of een aanvullende opleidingseis gesteld worden.
Zie ook: www.nvs-nvl.nl; www.lbbo.nl; www.lbrt.nl; www.ibva.info.

Nieuw: overdagvariant Master EN

In Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam kunt u vanaf september de Master EN (voltijd, deeltijd) overdag volgen. In Rotterdam en Den Haag heeft u dan les op woensdag. In Utrecht en Amsterdam op donderdag. Als u gebruik maakt van de lerarenbeurs, kunt u studieverlof gebruiken om overdag les te volgen. Specialistische modulen kunt u op zaterdagen volgen in Utrecht. In Rotterdam, Den Haag en Utrecht kunt u er ook kiezen voor de avondvariant.

Topopleiding 2015 & 2017

 Topopleiding Master 2015   Zegel topopleiding Keuzegids Masters 2017

De Master Educational Needs is in de Keuzegids Masters van 2015 en 2017 aangemerkt als topopleiding.

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten