Certificeringstraject Media Vormgeving en ICT

Factsheet

U ontvangt het certificaat ‘bekwaamheid lesgeven in de vier profielmodules MVI’ wanneer u tijdens een assessment aantoont dat u vakinhoudelijk en vakdidactisch bekwaam bent om onderwijs te ontwerpen en te geven in de vier profielmodules. 

Met dat certificaat kunt u ‘ontheffing van de benoembaarheidsvereisten’ aanvragen bij DUO. Dit geeft u de mogelijkheid onbeperkt les te geven in het profiel Media, Vormgeving en ICT. 

Het certificeringstraject bestaat uit verschillende onderdelen. Een opstartbijeenkomst waarin uitgelegd wordt hoe de kandidaat naar het assessment begeleidt wordt en welke eisen er gesteld worden. Vervolgens is voorzien in feedbackmomenten met daarin schriftelijke en mondelinge feedback op het individuele werk. Deze feedback wordt gegeven door een begeleider die verbonden is aan dit traject.

Het assessment bestaat uit het voorleggen van een portfolio en een presentatie aan twee assessoren. Daarnaast vindt er een interview plaats aan de hand van het voorgelegde werk.

Inhoudelijke scholing is geen onderdeel van dit traject.

Scholen die het profiel MVI aanbieden zijn verenigd in het platform VMBOMVI. Op dat platform kunt u terecht met vragen rondom implementatie van het profiel MVI.

Voor dit traject bestaat een subsidieregeling. Meer informatie daarover via deze link en ook deze link.

Diploma:

Als u dit contractonderwijs succesvol heeft afgerond, ontvangt u een certificaat. Daarmee kan via DUO.nl een ontheffing worden aangevraagd.

Data:
  • De eerstvolgende Opstartbijeenkomst vindt plaats in februari 2018.
  • Tussentijdse feedback en ondersteuning wordt zowel in groepsverband als individueel gepland, verdeeld over de looptijd van dit traject.
  • De assessments vinden plaats in juni 2018.
  • In beginsel biedt de HU dit traject aan zolang er voldoende deelnemers zijn en OCW deze variant toestaat.
Kosten: € 1700 (vrij van btw)
Prijsinformatie:

De kosten voor het certificeringstraject bedragen 1700 euro per persoon. Daarin zijn opgenomen:

  • Deelname aan de opstartbijeenkomst;
  • Viermaal een feedbacksessie;
  • Assessment met twee assessoren;
  • Het certificaat ‘bekwaamheid lesgeven in de vier profielmodules MVI’ waarmee ontheffing aangevraagd kan worden.

Een kandidaat heeft recht op één herkansing van het assessment. De herkansing wordt in overleg gepland, binnen 4 weken na het assessment. Begeleiding wordt in dat geval niet geboden. Een herkansing kan worden aangevraagd via mail bij de projectleider. Er zijn kosten verbonden aan een herkansing.
De kandidaat kan ook kiezen voor doublure. In dat geval schrijft de kandidaat opnieuw in voor de eerstvolgende groep die start, waarbij de kosten voor een volledig traject worden doorberekend. De kandidaat maakt gebruik van de gangbare inschrijvingsprocedure.

Locatie: Padualaan 97 Utrecht
Omvang: Het certificeringstraject heeft een studiebelasting van ca. 80 uur. Dit kan individueel sterk verschillen en is o.a. afhankelijk van ervaring met schrijven van portfolio’s. 
Toelatingseisen:

Er zijn geen toelatingseisen. 

Het is zinvol om dit certificeringstraject te starten wanneer u (ruime) ervaring hebt met lesgeven in het profiel Media, Vormgeving en ICT (of voorlopers) en als u in het bezit bent van een tweedegraads bevoegdheid.

U komt in aanmerking voor dit traject als u voldoet aan de criteria zoals omschreven in de beleidsregel van OCW. Raadpleeg deze beleidsregel waarmee de bevoegdhedenkwestie voor docenten Media, Vormgeving & ICT wordt opgelost via een ‘ontheffing van de benoembaarheidsvereisten’.

Voor vragen over interpretatie van de beleidsregel kan men terecht bij de contactpersoon van dit traject van de HU van dit traject of bij DUO ( ks.dw@duo.nl of 050-5998036).

 

Let op: uw aanmelding wordt enkel in behandeling genomen ná afstemming via e-mail met de contactpersoon (Rob Hoevenaars).

Open avond 17 april

Wilt u werk en studie combineren? Wilt u uw kennis verbreden? Kom dinsdag 17 april naar de open avond!


open avond voor professionals


Bewaren

Komt u ook?

Centrum Archimedes

Telefoon: 088 - 481 73 13 (voor vragen die geen betrekking hebben op contractonderwijs kunt u contact opnemen met 088 - 481 79 99).
E-mail: ca@hu.nl
Website: onderwijsenopvoeding.hu.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Sluiten