Taalstoornissen bij meertalige kinderen

Factsheet

Logopedisten krijgen steeds vaker te maken met kinderen die naast of vóór het Nederlands een andere taal leren. Om te kunnen bepalen hoe u meertalige kinderen het beste kunt helpen, moet u het nodige weten van meertalige taalverwerving. Welke patronen van taalverwerving zijn er? Welke moeilijkheden kunnen worden verwacht? U moet bij taalstoornissen bij meertalige kinderen een goede diagnose stellen en op de hoogte zijn van hulpmiddelen voor meertalige kinderen.

Data:

Nader te bepalen.

Kosten: € 675 (vrij van btw)
Locatie: Heidelberglaan 7 Utrecht
Omvang:

Na het volgen van deze cursus krijgt u een certificaat met vermelding van de studielast (24 studiebelastingsuren).

Toelatingseisen:

Voor deze cursus gelden geen toelatingseisen. De cursus is bedoeld voor logopedisten die in hun werk te maken krijgen met anders- en meertalige kinderen in de leeftijd van nul tot acht jaar.

Groepsgrootte: Aan de cursus kunnen maximaal 20 personen deelnemen.
Accreditatie: Deze cursus is geaccrediteerd voor 24 punten.

Centrum voor Paramedische Studies

Heidelberglaan 7

Heidelberglaan 7
3584 CS Utrecht

Heidelberglaan 7

Locatie-informatie

Opleidingsoverzicht

Bekijk het totale overzicht aan
paramedische opleidingen
voor professionals

Bekijk het overzicht

Bolognalaan 101

Bolognalaan 101
3584 CJ Utrecht
 
Exterieur Bolognalaan 1

Locatie-informatie